Tybetańskie Centrum Praw Człowieka i Demokracji

30-11-2005

wersja do druku

Share

Nowe informacje o aresztowanych mnichach Drepungu

TCHRD uzyskało nowe informacje o mnichach, których aresztowano w klasztorze Drepung 23 listopada podczas kampanii „reedukacji patriotycznej”. Są nimi: Ngałang Namdrol z Cotod w lhaskim okręgu Phenpo Lhundrub Tybetańskiego Regionu Autonomicznego; Ngałang Njingpo z Kharce w Phenpo Lhundrub; Ngałang Thupten (znany też jako Szogbu Metok) z Lhasy; Ngałang Phelgej z okręgu Rinpung prefektury Szigace TRA; oraz Phuncog Thupłang z okręgu Gongkar w prefekturze Lhoka TRA.

Duchownych wydalono z klasztoru i przekazano funkcjonariuszom Biura Bezpieczeństwa Publicznego (BBP) z miejsc pochodzenia po scysji z urzędnikami „grupy roboczej”, którzy kazali mnichom podpisać dokument potępiający Dalajlamę i uznający Tybet za „część Chin”. Kampania „edukacji patriotycznej” w lhaskim klasztorze Drepung zaczęła się na początku października.

TCHRD obawia się, że zatrzymani duchowni będą torturowani podczas przesłuchań i osadzenia w aresztach śledczych BBP. Centrum apeluje do Specjalnego Sprawozdawcy ONZ ds. Tortur oraz Innego Okrutnego, Nieludzkiego lub Poniżającego Traktowania albo Karania, który składa właśnie wizytę w Chinach i Tybecie, o upomnienie się o nich podczas rozmów z władzami chińskimi i zapewnienie im humanitarnego traktowania.

Mnisi Drepungu, a zwłaszcza piątka zatrzymanych, są prześladowani za korzystanie z podstawowych praw człowieka: wolności słowa i wolności religii. Kampania „edukacji patriotycznej” w klasztorach Tybetu oraz pacyfikacja pokojowego protestu w Drepungu (który trwał od 10 rano do siódmej wieczorem 25 października) stanowią pogwałcenie artykułów 18, 19 i 20 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, gwarantujących każdemu „wolność myśli, sumienia i religii”, „wolność poglądów i wypowiedzi” oraz „wolność pokojowego gromadzenia się i zrzeszania”.


Home Aktualności Raporty Teksty Archiwum Linki Pomoc Galeria
 
NOWA STRONA (od 2014 r.)