Tybetańskie Centrum Praw Człowieka i Demokracji

4-11-2008

wersja do druku

Share

Czternastu skazanych za marcowe protesty

 

Rządowa agencja informacyjna Xinhua podała 29 października, że sądy ludowe trzech okręgów Tybetańskiego Regionu Autonomicznego skazały na kary więzienia 14 Tybetańczyków za zagrażanie bezpieczeństwu publicznemu, rabunek, niszczenie mienia i wywoływanie niepokojów podczas tak zwanych „marcowych rozruchów".

 

„Tenzin Jesze, Taszi Namgjal i Gaden Czodrak z klasztoru Gaczo stali na czele gwałtownych rozruchów, do których doszło 14 marca 2008 roku w okręgu Phenpo Lhundrub (chiń. Lingzhi). Dwaj pierwsi zostali aresztowani na miejscu przez funkcjonariuszy Biura Bezpieczeństwa Publicznego (BBP), niemniej Gaden Czodrak zdołał uciec i wrócił do swego klasztoru, gdzie podżegał innych mnichów - Lobsanga Cemę (imię świeckie: Pasang), Tenpę Dhondupa i Lobsanga Thejczu (Taszi Norbu) - do wspólnego sporządzenia ulotek »niepodległościowych« w celu wywołania niepokojów. Następnego dnia czterdziestu mnichów z Lobsangiem Cemą na czele ruszyło w pochodzie pod okręgową siedzibę BBP. W tym samym czasie Dolo, Lhakdon i Dordże Dolma namówili mnichów z klasztoru Sza i mniszki z Podo oraz około dziesięciu chłopów z wioski Dendong do przyłączenia się do protestu. Wspólnie dopuścili się oni podpalenia, plądrowania, zabijania, zakłócania porządku publicznego, ataków na urzędników państwowych i innych zbrodni. Dordże Dolma została skazana za spisanie imion wszystkich mniszek i przygotowanie ulotek z zamiarem przekazania ich zagranicznej klice Dalaja".

 

Sąd Ludowy okręgu Lhundrub skazał Lobsanga Cemę i Dolo na kary 15 lat więzienia, utratę praw politycznych na pięć lat i grzywny w wysokości 2000 yuanów. Pozostałym wymierzono kary od pięciu do 14 lat więzienia.

 

Xinhua informuje dalej, że w okręgu Czuszur (chiń. Chushui) skazano dwóch mnichów klasztoru Rato na kary pięciu i dziewięciu lat więzienia. „Wieczorem 15 marca około dziesięciu mnichów z Lobsangiem Cephelem i Cenamem na czele protestowało przed siedzibą władz miejskich w Njethangu. Plądrowali i niszczyli mienie na pobliskiej stacji benzynowej. Lobsang Cephel podpalił zaparkowany przed nią motocykl, a Cenam dorzucił do ognia oponę i próbował wepchnąć płonący pojazd pod zbiornik z paliwem, czemu na szczęście zapobiegła interwencja służb bezpieczeństwa. Skazano ich za sabotaż i zagrażanie bezpieczeństwu publicznemu" - Lobsanga Cephela na dziewięć, a Cenama na pięć lat więzienia.

 

Wreszcie Phuncog Tenpa, Phuncog i Phuncog Drakden zostali skazani przez sąd w Lhasie na kary (odpowiednio) trzech lat i dziewięciu miesięcy, dwóch lat i dziewięciu miesięcy, oraz dwóch i pół roku za „zakłócanie porządku publicznego, niszczenie mienia, plądrowanie, podpalenie i znieważenie flagi narodowej".

 


Home Aktualności Raporty Teksty Archiwum Linki Pomoc Galeria
 
NOWA STRONA (od 2014 r.)