Teksty

Chronologia Bibliografia Glosariusz Podstawowe dane Mapy  Podział Administracyjny
-->pl_PL.iso88592

Z perspektywy Tybetańczyków

Biografia Jego Świątobliwości Dalajlamy


Dalajlama: Z okazji setnego posiedzenia Grupy Tybetańskiej w PE
Dalajlama: Oświadczenie w sprawie kolejnego odrodzenia
Dalajlama: Kirti – apel o zachowanie spokoju
Dalajlama: Komunikat dla 14. Tybetańskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych
Dalajlama: Wideokonferencja z chińskimi intelektualistami
Dalajlama: Pokojowa Nagroda Nobla dla Liu Xiaobo
Dalajlama: Słowo
Dalajlama: Drugi czat z chińskimi obywatelami sieci
Dalajlama: Czat z chińskimi obywatelami sieci
Dalajlama: Inauguracja konferencji tybetańsko-chińskiej
Dalajlama: Oświadczenie w sprawie kryzysu w Turkiestanie Wschodnim
Dalajlama: W dwudziestą rocznicę ruchu z Tiananmen
Dalajlama: Podziękowania dla Indii
Dalajlama: Noworoczne posłanie do Tybetańczyków
Dalajlama: Noworoczne posłanie do Chińczyków
Dalajlama: Oświadczenie w sprawie Karty '08
Dalajlama: Wystąpienie w Parlamencie Europejskim
Dalajlama: Posłanie do Tybetańczyków w Tybecie i poza jego granicami
Dalajlama: O przyszłości Tybetu
Dalajlama: Posłanie z okazji igrzysk olimpijskich w Pekinie
Dalajlama: Kondolencje dla ofiar trzęsienia ziemi w Sichuanie
Dalajlama: Apel do duchowych braci i sióstr w Chinach
Dalajlama: Do wszystkich Tybetańczyków
Dalajlama: Apel do Chińczyków
Dalajlama: Złoty Medal Kongresu
Dalajlama: Kondolencje po śmierci Papieża Jana Pawła II
Dalajlama: Przesłanie na szczyt grupy G8
Dalajlama: „Religia, pokój i ideały olimpijskie”
Dalajlama: Wojna jest anachronizmem
Dalajlama: Przesłanie na Milenijny Światowy Szczyt Pokoju
Dalajlama: Przesłanie na nowe tysiąclecie
Dalajlama: Prawa człowieka i odpowiedzialność powszechna
Dalajlama: Polityka przyszłego Tybetu; zarys Konstytucji
Dalajlama: Spotkanie z chińskimi studentami i uczonymi
Dalajlama: Wystąpienie z okazji 50. rocznicy przyjęcia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Dalajlama: Wartości azjatyckie i demokracja
Dalajlama: Wygnanie
Dalajlama: „Etyka na nowe tysiąclecie”
Dalajlama: Słowa prawdy
Dalajlama: Posągi buddyjskie w Afganistanie
Dalajlama: W naszym interesie leży troska o interesy innych
Dalajlama: Pierwsza rocznica 11 września
Dalajlama: Wystąpienie w Parlamencie Europejskim
Dalajlama: Polska - Spotkania z dziennikarzami
Dalajlama: Polska - Spotkanie z parlamentarzystami
Dalajlama: Polska - U Kuroniów
Dalajlama: Polska - Buddyjskie pojęcie prawa i sprawiedliwości
Dalajlama: Polska - Wspólna modlitwa
Dalajlama: Polska - Etyka na nowe tysiąclecie
Dalajlama: Polska - Prawa człowieka w XXI wieku
Dalajlama: Polska - Odpowiedzialność powszechna

Dalajlama - Kondolencje
po śmierci Marka Nowickiego


-->pl_PL.iso88592

Orędzia Jego Świątobliwosci Dalajlamy


2011-03-10
2010-03-10
2009-03-10
2008-03-10
2007-03-10
2006-03-10
2005-03-10
2004-03-10
2003-03-10
2002-03-10
2001-03-10
2000-03-10
1999-03-10
1998-03-10
1997-03-10
1996-03-10
1995-03-10
-->pl_PL.iso88592
XVII Karmapa Ugjen Trinle Dordże: Oświadczenie [w sprawie samospaleń i pacyfikacji protestów]
XVII Karmapa Ugjen Trinle Dordże: Oświadczenie [w sprawie fali samospaleń w Tybecie]
XVII Karmapa Ugjen Trinle Dordże: Oświadczenie [w sprawie medialnych „kontrowersji”]
XVII Karmapa Ugjen Trinle Dordże: Pierwsza konferencja prasowa
XVII Karmapa Ugjen Trinle Dordże: Wystąpienie z okazji 60. rocznicy intronizacji Dalajlamy
XVII Karmapa Ugjen Trinle Dordże: Radosne życzenia
XVII Karmapa Ugjen Trinle Dordże: Melodyjna pieśń zwycięskiej bitwy z marami
XVII Karmapa Ugjen Trinle Dordże: Słodka rosa spełniającego życzenia drzewa nieśmiertelności
Panczenlama: Wystąpienie na forum Stałego Komitetu TRA OZPL
Panczenlama: O rozpoznawaniu inkarnacji
Centralna Administracja Tybetańska: Proces poszukiwania inkarnacji Panczenlamy
Lobsang Senge: Mit socjalistycznego raju
Samdong Rinpocze: Dialog z Pekinem
Lodi Gjalcen Gjari: Oświadczenie w sprawie kontynuowania procesu dialogu
Lodi Gjalcen Gjari: Punkt zwrotny w historii Tybetu
Lodi Gjalcen Gjari: W poszukiwaniu jedności w równości
Agja Rinpocze: Wystąpienie na forum Komisji ds. Wolności Religii
Ngałang Sangdrol: Cena oporu – moja historia
Ngałang Sangdrol: Wystąpienie na forum Komisji Spraw Zagranicznych Kongresu USA
Mniszki z więzienia Drapczi: Pieśni wolności, pieśni zniewolenia
Phuncog Njidrol: Oświadczenie
Ama Adhi: Życie zawdzięczam pomyjom
Ama Adhi: Po śnieżycy (pdf)
Palden Gjaco: Mam tylko jedno pragnienie
Palden Gjaco i Cering Szakja: Ogień pod śniegiem
Dhondup Czodron: Życie w komunie „Czerwony Sztandar”
Dziampa Phuncog: Moja historia
Phuncog Łangczuk: Życie i śmierć w Drapczi
***: Hymn powstania
***: Drobna uprzejmość
***: Testament
***: Pieśń zwycięstwa narodu tybetańskiego
Czojing Kalden: To karma
Khenpo Cultrim Lodo: Pilny apel o zachowanie i ochronę języka tybetańskiego
Lobsang Palden: List pożegnalny
Cultrim Gjaco: List pożegnalny
Garce Dzigme: Mój serdeczny apel do rządu Chin
Cultrim Gjalcen: Szpetna Lhasa
Topden: Pieśń Driru
Gangkje Somdung: Płomień, albo rana
Norbu Namgjal: Daję ci ogień
Ceten: Język ognia
Dordże Czopa: Niebo się przejaśnia
Kelsang Juldon: Uległy
Cering Samdup: Człowiek i ogień
Juczung Dolkar: Płomień
Cering Kji: Mój bratanek spalił się dla Tybetu
Nakcang Nulo: W odpowiedzi
Gar Samdup Cering: Lampka długiego życia
Sonam Rinczen: Trzy dzielnice
Phuncog Topgjal: Zew wierności
Senge Dolma: Pożegnanie
Lamowie Rebgongu: Apel o przerwanie samospaleń
Kelsang Kjab: List pożegnalny
Czagmo Kji: List pożegnalny
Cering Dhondup: List pożegnalny
Kelsang Jarphel: Tybetańczycy, rodacy!
Rongło Gendun Lhundrub: Cmok
Riczang Rolcog: Wczoraj i dziś
Dege Tenzin: Proszę, wróć rychło
Dekji Co: Chodźmy razem
Taszi Thaje: Trzy pomyślne spotkania
Taszi: Pałac Potala
Sangce: Mam wszystko
Jubo: Odpowiedzialność
Bancang Lobsang: Dzwon o świtaniu
Njingkar Taszi: Testament
Sakjil Ceta: Rebgong
Sakjil Ceta: Tęsknię za bóstwami
Gudrup: Grzmot narodowego bębna uderzanego ludzkim życiem
Thinle Norbu: Między młotem a kowadłem
***: Nie dają nam żyć w spokoju
***: Rozmowa z ojcem Tamdin Co
Dziamphel: Bohaterscy patrioci
Dziamphel: Deszcz łez smutku
Rikjo: Testament
Mardziang Njug: Trędowate Kirti
Dezom: Tybetańskie radości i smutki
Cering Topgjal: Nasz sztandar
***: Kiedy wzburzy się ocean, ropuchy nie znajdą schronienia
Tamdin Thar: Testament
Ngałang Norpel, Tenzin Khedrup: Testament
Teczung: Lamo mój
Dałe: Pieśń smutku
Czakdor: Tak jak jest
Pema Thinle: Lament
Czakdor, Pema Thinle: Płacz rozpaczy
Owcze gówno: Szacunek
Oser, Agja Rinpocze, Gade Cering: Apel o przerwanie samospaleń – strzeżcie swego życia w obliczu prześladowań
Mnisi klasztoru Cang w Rebgongu: Postulaty
Sonam Cering: Odwiedziny u Lamy Dzigmego, brata
Dałe, Ugjen Tenzin, Jesze Senge: Strzeżmy ziemi przodków
Sonam Norbu: Fale Driczu
Tamdin Cering: Niezapomniany dwa tysiące ósmy
Ugjen Tenzin: Toczy się krew serdeczna
Cering Dhondup: Moi przodkowie
***: Nie lepszy jeden Losar?
Luo Feng: List otwarty [w sprawie sekretarza KPCh w Ngabie]
***: Do niektórych urzędników i przywódców
Cering Bhum: Zbłądziwszy daleko od siebie
Lobgjal Pema: Zbłądziwszy daleko od siebie
Deczen Hengme: Zbłądziwszy daleko od siebie
Deczen Hengme: Pieśń pradżni
Sopa Rinpocze: Pożegnalny list
Sopa Rinpocze: Posłanie
Sengdor: Żałoba
***: Prawda płomieni na ścieżce kamienistej
Amczok Phulczung: Dobry Lama
Amczok Phulczung: Bohaterowie
***: Ulotka z Sertharu
Lolo: Podnieście tybetańską flagę, dzieci Krainy Śniegu
Lolo: Panczenlamie, bezcennemu
***: Płaczliwy ranek
***: Plac
Dzamkjab: Z nieba posłaniec pokoju
Gepe: A nam cierpienie
Gepe: W Krainie Śniegu
Gepe: Zwycięstwo
Gepe: Pamięć pałacu
Gepe: Już idę
Penpa Taszi: Top 10: Tybetańskie przekręty
Kanjag Cering: To nie moja rocznica
***: Będą nad nami latać
***: Kumbum, w drodze
Khała Lhamo: Zmiany w ojczyźnie
Jumco: List do Jego Świątobliwości Panczenlamy
Gangkje Drubpa Kjab: Łzy historii
Rigzin Dolma: Majestatyczna Potala
Therang: Wiadomości z piekła
Therang: Mój Tybet
Therang: Więzień piekła
Therang: Na komputerze wystukana petycja do rządu
Therang: Monolog w piekle
Therang: List z więzienia
Therang: Podnieście miecz wojowników, rodacy
Kirti Rinpocze: Listy do rodaków i chińskich władz
Rabdzior: Społeczne zadania poezji
Reba Gerong Cering: Wonny kwiat wolności
Sogtruk Szerab: Pan w dalekiej ziemi
Kadrak Trajang: Potala
Dolma Cering: Otwarta rana
Cultrim Gjalcen: Krwawe łzy
***: Telefony, telefony
***: Losar
***: Rok dwa zero jeden zero
***: Mogę wybrać 110?
Bongtak Rilu: Jeśli spytasz
Bongtak Rilu: Osiem strat osiedlanych koczowników
***: Oser po zaproszeniu z BBP
***: Wybaczcie
Gonpo Dordże: Byłeś w Tybecie?
Namco: Trzymać się ode mnie z daleka
Namco: Kłamstwa
***: Przepraszam
***: Oda do Amnje Maczen
***: List gończy za lhaskim pieśniarzem
***: Studenckie protesty w Pekinie (w sieci)
Nauczyciele z Qinghai: Apel w sprawie polityki językowej
***: Apel Tybetańczyków do tego państwa
Adong Paldothar: Gniew smoka
Adong Paldothar: Na Nowy Rok spadł śnieg
Adong Paldothar: Wybacz mi, Kuku-norze
***: Po Drugczu
Karma Samdup: W 1998 roku w Urumczi
Gade Cering: Moja nacja
Gade Cering: Jestem Tybetańczykiem
Gade Cering: Eksperymentów rok ósmy
Gade Cering: Doświadczenie życiowe
Lhamo Taszi: Doświadczenie życiowe
Dolkar Co: Modlitwa
Dolkar Co: Dzięki wam nie stanę się Yangiem Jia
Dolkar Co: Mój piąty blog
Dolkar Co: Szósty – co z nami będzie?
Dolkar Co: Apel
Dolkar Co: Do domu
Dolkar Co: To już rok
***: Nie róbcie z tragedii spektaklu
***: Zwołajcie konferencję prasową po Juszu
Intelektualiści z Silingu: List otwarty do ofiar trzęsienia ziemi w Juszu
***: Jestem Tybetańczykiem
Adong Paldothar: Jestem Tybetańczykiem
Dhondup: Jestem Tybetańczykiem
***: Jestem Tybetańczykiem
***: Jestem Tybetańczykiem
***: Jestem Tybetańczykiem
***: Drodzy, jedyni
Ofiary z Juszu: List do prezydenta Hu i premiera Wena
***: List do dyrektora szkoły
Taszi Dhondup: 1958-2008
Taszi Dhondup: Nie mogę Cię zobaczyć
Taszi Dhondup: Tortury bez śladu
Taszi Dhondup: Dlatego płaczę
Taszi Dhondup: Bez żalu
Taszi Dhondup: Czekam z nadzieją
Mieszkańcy Njagczu: Nie uznajemy tego wyroku
Lhakji: Telefon
Sicing Dolma: Ojciec
Ngarma: Teraz przeszłego
Judruk: Pokolenie
Judruk: Wodospad młodości – Dhondup Gjal
Judruk: Jeśli obraża to księżyc
***: List do prezydenta Obamy
***: Pytanie do prezydenta Obamy
Bod: Tybetu szczęścia i smutki
Cering Ugjen: Z serca modlitwa na urodziny
Cering Palden: Nadzieja
Khoten: Twoje szczęście, mój ból
Tace: Nie umrę
Cojak: Barkhor
Cojak: Głos serca
Therang: Być cool i być Tybetańczykiem
Therang: Kto włamał się do komputera Bi?
Therang: Z Wall Street na Barkhor
***: Złe wieści
***: Tak sczeźniemy
Taszi Cering: Dzień bólu
***: Coś nie tak ze słowem „lama”?
Mnisi z Labrangu: Świadectwa
Kjabczen Dedrol: Alai i język tybetański
Kjabczen Dedrol: Wojna o ziemię z czarną muchą
Kjabczen Dedrol: Kwiat z nieba
Kjabczen Dedrol: Śpiewaczka i agat
***: Przed rocznicą w Rebgongu
***: Do trzech razy sztuka
Njal Meczak: Noworoczna edukacja patriotyczna
Kardzeła: Szkoła wielu „nie wolno”
***: Losar w Lhasie
Gangni: Prawdziwi separatyści
***: W tym roku nie ma Losaru
***: Nie obchodźcie Nowego Roku
***: Szczęścia i pomyślności w Nowym Roku
***: My nietutejsze
***: Słowo o czcigodnym Słońcu Krainy Śniegu
Taszibod: Tybetański dziennik olimpijski
Taszibod: Odwaga i mądrość
Gendun: Apel do prezydenta Hu Jintao
***: Protesty w Tybecie
***: Lhasa oczami świadka
Mnisi klasztoru Kirti: Wołanie do włodarzy świata
***: Marzec w lhaskim więzieniu
Cering Topgjal: Czego chcą Tybetańczycy
Dzigme: Po protestach w Labrangu
***: Tej nocy płakałem
Obama: Przemówienie inauguracyjne dla Tybetańczyków
Lamlak: Nowinki z klasztoru Kirti
***: Pieśń z więzienia
***: Tybecie, nasza kraino śniegu
Kardzeła: Trzeba walczyć z separatyzmem
***: Z dzienniczka
***: Od kłótni do protestu
***: Protest w Tongkorze
Dziamjang Kji: O skutkach tak zwanych dziesięciu nowych cnót
Dziamjang Kji: O kobietach i ich ozdobach
Dziamjang Kji: Uczcie się od dzieci
Dziamjang Kji: „Oni”
Dziamjang Kji: Nieszczęścia biznesmena z Nangczenu
Bapa Phuncog Łangjal: List do Przewodniczącego Hu Jintao
Oser: Moje chińskie wykształcenie
Oser: Mówi Ilham Tohti
Oser: Spacer uprzywilejowanych w „słonecznym mieście”
Oser: Samospalenie jako akt oporu
Oser: Nowe zarzuty pół roku po aresztowaniu Khenpo Karmy Cełanga
Oser: Znowu w areszcie domowym
Oser: Popołudnie z żoną i synkiem Ilhama
Oser: Buddyzm tybetański w wydaniu partii
Oser: Larung Gar nie jest Szambalą
Oser: Co zamierzacie zrobić ze swoją krwią i kośćmi?
Oser: Niewzruszony opór
Oser: Właśnie zabrali Ilhama Tohti
Oser: Dlaczego Ngaba płonie
Oser: Po co wpychają się do domów i świątyń z „portretami przywódców”?
Oser: Tybetański hymn w Chinach
Oser: Do Lhasy z płomieni
Oser: Dlaczego Tybetańczycy dokonują samospaleń
Oser: Transgraniczne aresztowanie Khenpo Karmy Cełanga z Nangczenu
Oser: Dlaczego Tybetańczycy niszczą swoją broń
Oser: Wolność jest bezcenna
Oser: Tragedia klasztoru Karma
Oser: Restauracyjny rewkult w Lhasie
Oser: Dziejowy spektakl w Lhasie
Oser: Grzebanie w telefonach
Oser: Spowite szkarłatem sioła i klasztory Czamdo
Oser: Zostawcie w spokoju kopalnie albo zamkniemy klasztory
Oser: Zmiana chińskiej polityki w Tybecie?
Oser: Koniec dziwnych dziejów Tromsikhangu
Oser: Rewizjonistyczna historia „byłego yamenu”
Oser: Zagraniczni dziennikarze w Tybecie w latach pięćdziesiątych
Oser: „Cmentarz męczenników” na lhaskim przedmieściu
Oser: Słowo o chińskich przeżyciach w Lhasie
Oser: Polityka partii wobec religii w Tybecie
Oser: Dlaczego „muszą dążyć” do „odrodzenia Dalajlamy jedynie w kraju”?
Oser: Na kolanie „Dziennikowi Ludowemu” o sytuacji w Lhasie
Oser: Kosztowna armia stróżów „stabilizacji”
Oser: Katastrofa górnicza w Lhasie i nasza woda
Oser: Z Gjamy o kopalniach
Oser: Lhasa na krawędzi zagłady – ratunku!
Oser: Zmiana mundurów
Oser: Lhasa bunkrów
Oser: Teraźniejszość Tybetu przyszłością Hongkongu
Oser: Uciszona w areszcie domowym
Oser: Rozmowy w rozległej przestrzeni pomiędzy „należy” a „nie wolno”
Oser: Na dziesiątego marca: trwajmy w naszej kulturze
Oser: Historia Retinga Rinpoczego w krzywym zwierciadle
Oser: Co zaszkodziło Szidelingowi
Oser: Odmowa współpracy
Oser: Tajemnica „Tajemniczego Tybetu”
Oser: W pociągu do Lhasy
Oser: Dlaczego Ngabo Dzigme został nagle zwolniony z RFA?
Oser: Za zwolnienie Ngabo Dzigmego odpowiada RFA, nie diaspora
Oser: Ostatnie słowa idących w ogień
Oser: Słowo o Gologu Dzigmem, zaginionym mnichu
Oser: Nie boję się żyć
Oser: Problem z „problemem”
Oser: Zakaźnie chora i izolowana
Oser: Z Lhasy na odchodne
Oser: Stoły modlitewne ekologicznych migrantów
Oser: Mechanizacja partyjnej władzy
Oser: Sekwencja bliźniaczych n
Oser: Istota systemu partyjnych nominacji
Oser: Demokratyczny charakter biurokracji
Oser: Saga Dała w płomieniach
Oser: Chińska telewizja tłumaczy samospalenia (tylko komu?)
Oser: O gaśnicach i apartheidzie
Oser: Segregacja rasowa w Lhasie
Oser: Propagandowy obraz samospaleń
Oser: O liczbie samospaleń raz jeszcze
Oser: Nowe oblicze Lhasy
Oser: O tym jak chrześcijanin sprawę w Lhasie wygrał
Oser: O tym jak chrześcijanin sprawę w Lhasie wygrał; dogrywka
Oser: Teczung, tybetański pieśniarz
Oser: Duszenie wrażego głosu
Oser: Rugowanie tybetańskiego ze szkół w imię „stabilizacji”
Oser: Pokłon czcigodnym
Oser: O duperelach, krytyce i naturze władzy
Oser: Kłamanie wymaga odwagi
Oser: Tybetańczycy w Indiach
Oser: To co, chcecie tę pracę?
Oser: Punktem wyjścia jest autonomia wioski
Oser: Lhaskie pranie mózgów zatrutych buddyzmem w Indiach
Oser: Ogień na górze
Oser: Samospalenia muszą się skończyć!
Oser: Co robić?
Oser: Światło wolności w ziemi nadziei
Oser: Losarowe taszi delek
Oser: Nad ranem
Oser: Tybetański wychodek Kohla
Oser: Wygląda to tak
Oser: Biała środa w Juszu
Oser: Dlaczego kalon tipa zapomniał odczytać jedno imię?
Oser: Bezradność
Oser: Jontenowi zabitemu kulami
Oser: Tybet płonie
Oser: Tybetańczycy płoną za wiarę i wolność
Oser: „Wielkie obchody sześćdziesiątej rocznicy”
Oser: Kto zrównał z ziemią Ganden
Oser: Rewolucja Xinhai i Tybet
Oser: I kto tu jest „orientalistą”?
Oser: Bohater narodowy
Oser: Taki pomnik
Oser: Nędza w Mato
Oser: Juszu rok później
Oser: Migawki z Serszulu
Oser: Wspaniałości klasztoru Dzogczen
Oser: Lhasa, Lhasa
Oser: Rzeźnia w Manikengo
Oser: Ślubowanie Kardze
Oser: Używany Geda Tulku
Oser: Gonpo Namgjal z Njarongu
Oser: Kult portretu
Oser: Co tak ciemno w Bathangu?
Oser: Żarłoczne duchy w Lhasie
Oser: Łzy matki Karmy Samdupa
Oser: Pisarze i nauczyciele gnijący w więzieniach Sichuanu
Oser: Błazeństwo „muru romansów”
Oser: Oko w oko z „tybetańskimi lamami”
Oser: Pema Rinczen, pisarz, skatowany
Oser: Buddowie w Pekinie
Oser: Zanieś André do domu
Oser: Groza w Kirti
Oser: Imigracja pozarządowa
Oser: Co nam po „komfortowych domach”?
Oser: Pamięci Phuncoga, który się podpalił
Oser: Tylko ten bezużyteczny wiersz dla Lobsanga Cepaka
Oser: Film na przemiał
Oser: Odgrzewany „Niewolnik” mózgu nie upierze
Oser: Po co nam było protestować?
Oser: Pamiętam, więc jesteśmy
Oser: Lhasa miastem „najszczęśliwszych” ludzi
Oser: „Otwarcie” okręgu Metog
Oser: Trzem prowincjom, noworocznie najlepszego
Oser: Jak bez paszportu spotkałam Jego Świątobliwość Dalajlamę
Oser: Spotkanie z Dalajlamą nie jest zbrodnią
Oser: I niech te lampki nie przestają płonąć
Oser: Niechaj bóstwa strzegą Krainy Śniegu
Oser: Czy można przypudrować miasto?
Oser: Pilne wezwanie z lhaskiego BBP
Oser: Znowu w Lhasie
Oser: Liu Xiaobo – „Hanowie nie mają wolności, Tybetańczycy autonomii”
Oser: Z ostatniej chwili: Tagjal zwolniony za kaucją
Oser: Dziś narodowe święto
Oser: Tradycja protestu
Oser: Chiński magnat i nasza ziemia
Oser: Palące słońce Tybetu
Oser: Avatar w Tybecie
Oser: Stare zdjęcia
Oser: Zdumiewający przypadek Dordże Tasziego
Oser: Gdzie zrobią nam następne Drugczu?
Oser: A gdyby tak własnego języka bronili Tybetańczycy?
Oser: Ostry nóż prawa
Oser: Peregrynacje bloga Dolkar Co
Oser: Rinczen Samdup w więzieniu, wandale w amoku
Oser: Nasze pierwsze spotkanie
Oser: Rozorana kolebka Songcena Gampo
Oser: Zdjęcia z pacyfikacji protestu w Namlingu
Oser: Oni są dla nas wszystkim
Oser: Prawda spod gruzów
Oser: Szczęście pod lufą
Oser: Kto naprawdę strzeże Lhasy?
Oser: List z dziesiątego marca
Oser: Lhasa w lutym
Oser: Co to jest szczęście?
Oser: Jestem Tybetanką
Oser: Jestem panią swego losu
Oser: O czym tu rozmawiać?
Oser: Mamy własne symbole, kulturę i historię
Oser: Idzie tylko na gorsze
Oser: „Podżeganie do działalności wywrotowej”?
Oser: Klepsydra Ngabo Ngałanga Dzigme
Oser: Tybetańskie rzeki, chińskie ocieplenie
Oser: Zmiany w polityce wobec mniejszości
Oser: „Pewne fundamentalne”, co nie przechodzą przez gardło
Oser: Totem „narodowej jedności”
Oser: Tybet potrzebuje pomocy świata
Oser: Nadchodzi „święto narodowe”
Oser: Pamięci męczennika z Amdo
Oser: Przewidywalna „nieoczekiwana reklama”
Oser: Sądowe sztuczki hańbą chińskiego wymiaru sprawiedliwości
Oser: Prawo w Chinach, prawo w Tybecie
Oser: Polityka specjalna?
Oser: Niespecjalna polityka karna
Oser: Gdzie są tybetańscy prawnicy?
Oser: Zwierciadło czwartego czerwca
Oser: Lama Dzigme wrócił do domu!
Oser: Narzucanie wizji cepem
Oser: W imię praw człowieka
Oser: Bez sprawiedliwości w Tybecie
Oser: Bojkot na polach
Oser: Straszne zdjęcia
Oser: Ofiara
Oser: Tybet odcięty od świata
Oser: Wyszłam na ulice, bo chcę wolności
Oser: Komu trzeba święta „miliona wyzwolonych niewolników”?
Oser: Pamięć głośniejsza od strzałów
Oser: Zapalmy lampki za zabitych
Oser: „Przeraża mnie ta ich pomoc”
Oser: 2005-2008: I tylko płomyk na wietrze
Oser: Właściciel i jego pies
Oser: „Broń sprzedam”, serio
Oser: Czystka etniczna w Lhasie
Oser: Tubo – Tybet – w Gjanaku – Chinach
Oser: Różne wizje tego, co przed nami
Oser: „Odrzućcie złudzenia i gotujcie się do walki”
Oser: Strach w Lhasie
Oser: Lhaski strach w Pekinie
Oser: Lhaski strach w Pekinie (2)
Oser: Olimpijski Tybet
Oser: Ryk śnieżnego lwa w roku myszy
Oser: Dziennik tybetańskich protestów
Oser: Dziennik tybetańskich protestów (2)
Oser: Igrzyska polityczno-plemienne
Oser: Nauczanie patriotyzmu w Tybecie
Oser: Morze toksycznego mleka
Oser: Łzy Nimy Ceringa
Oser: Tajemnice Tybetu
Oser: Zgruchotany Budda
Oser: Lhaskie noce
Oser: Wejście żelaznego smoka
Oser: Papier może obrócić się w nóż
Oser: Obrazy Ceringa Njandaka
Oser: Na zdrowie!
Oser: Z różnych ras
Oser: Panczenlama
Oser: Grudzień
Oser: Przeszłość
Oser: Z pewnością
Oser: Bez żelaznej miski ryżu i równych szans
Oser: A gdyby tak choć raz szczerze, towarzyszu Dziampa?
Oser: Dzieci Dalajlamy
Oser: Rok pociągu – Tybet na krawędzi
Oser: Bez podziękowań po trzęsieniu ziemi w Damszungu
Oser: Ten wrzesień
Namlo Jak: Wrzesień
Namlo Jak: Tak myślę
Namlo Jak: Tybet już nie milczy
Namlo Jak: Przez to życzenie
Namlo Jak: Świat patrzy na tybetańską kolej
Namlo Jak: Noc płonącego śniegu
Namlo Jak: Polityka Pekinu wobec tybetańskiej diaspory
Namlo Jak: Idzie zima
Rangzen: Nie gnijcie w Pekinie
Dordże: Dziś w Ngabie
Rigjam: Po co blogujemy?
***: Życie „zurbanizowanych” nomadów
***: Stęsknionym lato przypłynie świątecznymi łodziami
***: Gościu, co wysłał mnie do Lhasy
Drugmo: Kiedy ty
Drugmo: Cienie
Drugmo: Głos
Drugmo: Wodospad po nocy
Dhondup Gjal: Wodospad młodości
Horcang Dzigme: Charakter, który należy odrzucić
Lhagjal Cering: Niepohamowane łzy żalu
Jidam Cering: Ścieżka
Kuczuk Ngonmo: O sowie
Palmo: Z daleka ode mnie
Zungczung Kji: Jęk Ziemi
Sonam Taszi: Tęsknota
Sonam Taszi: Za Panczenlamą tęsknota
Szerten: Dźwięk jedności
Szerten: Z serca rada
Szerten: Wołanie
Szerten: Mamy jutro
Szerten, Amczok Lobsang: Pieśń serca
Cełang Lhamo: Bezcenne
Cełang Lhamo: Tybetańska dusza
Cełang Lhamo: Ofiara dla Ciebie
Kelsang Tenzin: Trzydzieści sylab
Czogon: Słuchaj
Dolma Kjab: Ziemia ojców
Sang Dordże: Smutno mi
Ugjen Cering: Sen z czystego światła
***: Nauki Świątobliwości
***: Pieniądz wszystko tak zmienia
Tenzin Ghała: Myślami daleko sięgając
Kelsang Jonten: Rinpocze, Drogocenny
Kelsang Jonten: Khatak
Jadong, Kunga, Cełang, Gangszung: W myślach zjednoczeni
Jadong: Tęsknota
Kunga: Pieśń tułacza
Kunga: Kraina Śniegu
Kunga: Ojczyzna ze snu
Kunga: Wołanie życia siły
Kunga: Dach Potali
Kunga: Serce się kraje
Kunga: Tęsknota za ośnieżonymi górami
Kunga: Biały kwiecie
Kunga: Śnieg
Kunga: Niebieskie jezioro
Dege Tenzin: Modlitwa o długie życie Jego Świątobliwości Dalajlamy
Gangszung: Kraina Śniegu
Jesze Dordże: Amatorzy campy
Dekji Cering: Apa – Ojciec
Palden Gjal: Twoje urodziny
***: Apel o dołączenie do kampanii palenia skór dzikich zwierząt
***: Pociągi do Tybetu
***: Płaskowyż kontra stal
***: Ja – nagle
***: Rząd centralny powinien przejąć inicjatywę w „kwestii Tybetu”
Cering Łangjal: Negocjacje chińsko-tybetańskie po 1959 roku
Taszi Rabgaj i Ceten Łangczuk Szarlo: Dialog chińsko-tybetański po epoce Mao (pdf)
Bodała: Zburzcie ten mur
Bodała: Jak rozwiązać problem Tybetu
***: Jeden kraj, jeden system
***: Kuszący kibel w Potali
Dziamjang Norbu: Nowomowa i nowy Tybet. Mit chińskiej modernizacji Tybetu i jego języka (pdf)
Dziamjang Norbu: Wojownicy Tybetu
Dziamjang Norbu: Tybetański ruch oporu i rola CIA
Dziamjang Norbu: Szczyt tybetańsko-chiński z perspektywy Fistaszków
Dziamjang Norbu: Etos ofiary
Dziamjang Norbu: Thupten Ngodup
Cering Szakja: Przeobrażanie języka protestu
Cering Szakja: Zagadkowa „sprawa Karmapy”
Cering Szakja: Tybet i Chiny: Przeszłość w teraźniejszości
Cering Szakja: Przepaść między Tybetem a diasporą
Cering Szakja: Krew na śniegu
Cering Szakja: Polityzacja i język tybetański
Cering Szakja: Rozwój nowoczesnych badań nad Tybetem
Cering Szakja: Przywódcy w Tybecie
Szerab Oser: Klepsydra Gaden Podrangu
Sandziopa: List otwarty do prezydenta Wen Jiabao
Centralna Administracja Tybetańska: „Dzień wyzwolenia niewolników” parawanem represji w Tybecie
Centralna Administracja Tybetańska: Historia jeździ koleją
Tenzing Sonam: Czas na scenariusz bałtycki?
Gen Szerab: Ucieczka z wygnania
Rongje Adrak: To właśnie nam zrobili
Tenzin Deszek: Największe błogosławieństwo
Lhakji Dolma: Błogosławieństwa dla Juszu
Bhuczung D. Sonam: Kwiatki w gruzach
Bhuczung D. Sonam: Tysięczny dzień w karcerze Drapczi
Bhuczung D. Sonam: Haiku
Bhuczung D. Sonam: Banicja
Lhasang Cering: Nawet kamienie
Tenzin Cunde: Jestem terrorystą
Tenzin Cunde: Prośba
Tenzin Cunde: Zdrada
Tenzin Cunde: Nasza demokracja
Tenzin Cunde: Miłość i wolność
Damczo: Nie wyrzekłem się religii, kultury i tradycji
Topden Cering: Sen
Kathup Cering: W tym życiu
Thupten Czakriszar: Ostatnie życzenie
Tenzin Diki: Powrót do Śniegów
K. Dhondup: Wygnanie
K. Dhondup: Wersy do prostytutki
Coltim Szakabpa: Zwykły mnich
Ringu Tulku: Ciocia Palu
Ringu Tulku: Nowy Rok
Thinle Norbu Rinpocze: Buddyzm tybetański na Zachodzie
Dzongsar Khjence: Co się zmienia, a co nie
Dzongsar Khjence: Zniekształcenie
Amdo Dziampa: Gendun Czophel w więzieniu
Dziamgon Lodro Thaje: Modlitwa o szczęście Tybetu
XIII Dalajlama Thupten Gjaco: Proklamacja
VI Dalajlama Cangjang Gjaco: Pieśni
Centralna Administracja Tybetańska: Pięć głównych tradycji duchowych Tybetu
Centralna Administracja Tybetańska: Tradycja bon
Centralna Administracja Tybetańska: Tradycja njingma
Centralna Administracja Tybetańska: Tradycja sakja
Centralna Administracja Tybetańska: Tradycja kagju
Centralna Administracja Tybetańska: Tradycja gelug
Kodeks praw dziesięciu cnót Songcena Gampo
Traktat między Tybetem i Chinami (821-822)
O pochodzeniu Tybetańczyków i pierwszych królach
-->pl_PL.iso88592

Z perspektywy Chińczyków


Prefektura Ngari Tybetańskiego Regionu Autonomicznego: Zasady wymiany liderów dwóch komitetów w wioskach
Minxin Pei: Hongkong, Tybet, Xinjiang: niespokojne peryferia
Rząd ludowy okręgu Dzoge: Doraźne metody zwalczania samospaleń
Gao Yu: Sprawa Ilhama Tohti – najnowszy w litanii błędów
Komitet ds. Narodowości i Religii prowincji Qinghai: Komunikat w sprawie polityki wobec Dalajlamy
Huang Hongxiang: Wszyscy grzeszymy przeciw Tybetowi
Biuro Bezpieczeństwa Publicznego Prefektury Gannan: Obwieszczenie [w związku z falą samospaleń]
Departamenty pracy partii i administracji prefektury Huangnan: Zarządzenie [w związku z falą samospaleń w Rebgongu]
Hu Xijin i obywatele sieci: Życie ponad polityką (samospaleń w Tybecie)
Biuro kierownictwa rynku kultury w Rebgongu: Powiadomienie [o zwalczaniu pornografii i nielegalnej działalności]
Xu Zhiyong: Tybet płonie
Xu Zhiyong: Zniknięcie
***: Fala samospaleń w Ngabie
Zhu Yufu: Już czas
Biuro Bezpieczeństwa Publicznego prefektury Kanlho: Obwieszczenie [w związku z zagrożeniami dla stabilizacji społecznej]
Guo Yuhua: Nikt nie jest bezpieczny
Murong Xuecun: Potwór bez łańcucha
Murong Xuecun: Ilustrowana historia wzrostu potęgi Chin
Murong Xuecun: Gówniana wolność
Zheng Yuanjie: Miejski głupek
Liu Di: Przesłuchanie
Liu Hua: My kobiety znad głów duchów
He Shuqing: List do roku numer 2011
Yu Hua: Chiny w dziesięciu pojęciach
Cheng Yizhong: Nasz raj
Bi Yantao: Kto rozwiąże „problem Tybetu”?
Biuro Rolnictwa i Hodowli: Potrzebna Pomoc. Wyłącznie Hanowie
Zakłady optyczne Boshi: Potrzebna pomoc
***: Jaśminowa rewolucja
Chen Youxi: Tortury w Chinach: prawda czy fałsz?
***: Wy i my
Ran Yunfei: Patologiczna stabilizacja
Jason Ng: Niespecjalna herbatka
Jason Ng: Jakie piękne, zakazane słowo
***: Nóż, co zabija dzieci
***: Kampania zwalczania prostytucji
Xujun Eberlein: Datki po trzęsieniu w Yushu: szczodrość czy tyrania?
***: Po polskiej tragedii pod Smoleńskiem
Zhang Lifan: Na golasa w sieci
Teng Biao: Rozprawa z prawem
Teng Biao: Dziura, w której cię pogrzebiemy
Zhang Wen: Adwokat ma być posłuszny tylko prawu
Kurbandziang Saimati: Wasza nacja nie korzysta z internetu
Wang Dahao: Niepodległość Xinjiangu
***: Tryb selekcji urzędników państwowych
Li Puman: Fanfou, Fanfou, czy cię jeszcze zobaczę?
Anonimowi Obywatele Sieci: Deklaracja wojny
Liao Yiwu: Dziewiętnaście dni
Liao Yiwu: W hołdzie ofiarom
Liao Yiwu: Kto śpiewa nocą smutną pieśń w leśnej głuszy?
Grupa chińskich intelektualistów: Dwanaście sugestii w sprawie rozwiązania sytuacji w Tybecie
Zhang Boshu: Rozwiązanie problemu Tybetu
***: W służbie narodu
***: Nie ma jak teraźniejszość
***: Tybetańscy uczniowie i ja
Li Datong: Chiński Tybet – pytanie bez odpowiedzi
Li Datong: Klęska miękkiej siły
WL: Podświadomy kompleks dyskryminacji
Agencja Xinhua: Rozruchy w Tybecie – pytania i odpowiedzi
Lian Yue: Tybet: Teoria informacji
Samotny Han: Gwałt najlepszym sposobem przywrócenia harmonii w rodzinie
***: Przeproście Tybetańczyków za swoje słowa
Bai Jian: Człowiek ze zniczem
Dong Guangfu: Święty olimpijski ogień, ateizm i Tybet
***: Przyjaciele, czego od nas chcecie?
Lingxi Kong: Spotkanie z Dalajlamą
***: Słów kilka o igrzyskach
Chang Ping: Tchórzostwo i niekompetencja
Yang Jianli: Oblicza chińskiego nacjonalizmu
Wu Jiaxiang: Nie rozgrywajcie politycznie igrzysk
Zhang Qi: Czy trzęsienie ziemi zmieni Chiny?
Wang Xianchang: Trzęsienie ziemi i problem Tybetu
Służby porządkowe Ganzi: List gończy (2008) nr 1
Osoba odpowiedzialna z Centralnego Departamentu Pracy Frontu Jedności: Kontakt z wysłannikami Dalaja
Rząd Ludowy TPA Ganzi: Nowe przepisy dotyczące klasztorów i duchownych uczestniczących w protestach w TPA Ganzi
Zhu Rui: List do czcigodnego Dalajlamy
Gaoyuan: Kłamliwa gra Dalaja nie zda się na nic
Wyższy Sąd Ludowy Prowincji Yunnan: Wyrok w sprawie apelacji Gonpo Ceranga
Wang Lixiong: Słoń i mysz
Wang Lixiong: Moje zachodnie Chiny, wasz Turkiestan Wschodni
Wang Lixiong: Dlaczego Tybetańczycy idą w ogień?
Wang Lixiong: Zamiast samospalenia
Wang Lixiong: Przyszłość Chin
Wang Lixiong: Petycja o samokrytykę i zmianę polityki wobec narodowości
Wang Lixiong: Niechciani przez partię
Wang Lixiong: Czy można zrobić coś poza samospaleniem?
Wang Lixiong: Tybet potrzebuje taktyki
Wang Lixiong: Śmierć i odrodzenie Dalajlamy
Wang Lixiong: Kalon tipa i problem Tybetu
Wang Lixiong: Dalajlama gotów założyć rodzinę z nieproszonymi gośćmi
Wang Lixiong: Droga do niepodległego Tybetu
Wang Lixiong: Dwadzieścia trzy rodzaje nielegalnej działalności religijnej
Wang Lixiong: W obronie Ilhama Tohti
Wang Lixiong: Płacz Tybetu
Wang Lixiong: Następny pożar w Tybecie
Wang Lixiong: Dalajlama kluczem do rozwiązania kwestii Tybetu
Wang Lixiong: Wyrok Tenzina Delka Rinpocze
Wang Lixiong: Czas zagłady Dharmy
Wang Lixiong: Dlaczego koczownicy chorują?
Wang Lixiong: Tybet w obliczu dwojakiego imperializmu – Sprawa Oser
Wang Lixiong: Refleksje tybetańskie
Wang Xiaoqiang: Konflikt między Tybetańczykami a Hanami
Wang Yao: Wizyta Hu Yaobanga w Tybecie, 21-31 maja 1980 roku
Yu Luning: Pracowałem w Tybecie
He Qinglian: Zbrodnia państwowa i odpowiedzialność polityczna
Bao Tong: Słowo na rocznicę Chińskiej Republiki Ludowej
Bao Tong: Przede wszystkim ludzie
Bao Tong: Po apelacji Liu Xiaobo
Bao Tong: Traktujcie „harmonię” poważnie – rozmawiajcie z Dalajlamą
Bao Tong: Zjazd udawania reform
Zhuang Liwei: Proszę, chrońcie świętą tybetańską ziemię
Ding Zilin i Jiang Peikun: Propagandowe pustosłowie
Fang Lizhi: Chiny: ku stabilizacji czy ku chaosowi
Song Liming: Siedemnastopunktowa Ugoda
Sun Liping: Największe zagrożenie dla Chin
Wang Yu i Yu Ping: Powolna, bolesna ewolucja
Yu Ping: Nowy kodeks postępowania karnego
Qi Chonghuai: Więzienie w Tengzhou
Chen Minghian: Razem i osobno: moje życie z Liu Xianbinem
Yin Longlong: Kilka wersów, zimne ostrza
Human Rights in China: Puste obietnice
Harry Wu: Gra gestów
Harry Wu: Dlaczego jesteśmy przeciw Laogai?
Komunistyczna Partia Chin: Złoty most do nowej ery
Zhao Qizheng: Tybet a propaganda zagraniczna i zadania tybetologii w nowej epoce
XI Stały Komitet Rządu Ludowego Tybetańskiego Regionu Autonomicznego: Przepisy dotyczące kwestii religijnych w TRA
Państwowa Administracja Spraw Religijnych: Zarządzenie nr 5
Komisja OZPL ChRL: W sprawie przyjęcia tzw. "Deklaracji Solidarności z Narodem Tybetańskim"
Zhou Xiaopei: Reakcja ChRL na informacje o apelu posłów do marszałka Sejmu RP
Su Huai-czung: Opowieść tybetańska
***: Nobel Liu Xiaobo
Liu Xia: Bez tytułu
Liu Xiaobo: Nowe oblicze dyktatury w Chinach
Liu Xiaobo: Nie mam żadnych wrogów. Moje ostatnie słowo
Liu Xiaobo: Noc i świt
Liu Xiaobo: Więzień zachłanności
Liu Xiaobo: Mojej żonie
Liu Xiaobo: Szczur w więzieniu
Liu Xiaobo: List to za mało
Liu Xiaobo: Czekasz na mnie z kurzem
Liu Xiaobo: Dożywotni więzień
Wei Jingsheng: List do Deng Xiaopinga
Wei Jingsheng: Qincheng
Wei Jingsheng: Nie wierzcie w ich obietnice
Ma Jian: Czekając na nieuchronne
Wang Dan: Dni bez papierosów
Jiang Weiping: Do córki, z więzienia
Luo Yihe: Świt
Huang Xiang: Izolatka
Meng Lang: W naszych ciałach
Meng Lang: Nie okazuj rozpaczy
Meng Lang: Świata obraz
He Jiawei: Tamtego roku mieliśmy po siedemnaście lat
Ai Weiwei: Miasto Pekin
Ai Weiwei: Zapomnijmy
Ai Weiwei: Szczęścia podrobić się nie da
***: Szalona
Tan Zuoren: Piękno ostateczne
Xu Liangying: W dziesiątą rocznicę 4 czerwca
***: Pytanka
***: Czekam na ciebie
***: Przygody miejskiego szaraczka
Donghai Yixiao: Najwyższy szacunek
***: Błaganie o dzieci w Pekinie
***: Podręcznik partii pięćdziesięciu groszy
***: Wsiowe gderanie – miastowym
Guan Jun: Sztafeta olimpijska
Zeng Renquan: Wybory najmądrzejszego
Zeng Renquan: Niezwykła perła
Zeng Renquan: Fatalny błąd
***: Typologia Chińczyków
***: Historia nowego policjanta
***: Olimpijski sen – opowiadanko SF
Li Shuting z Liaochengu: Godność głupka
***: Rozwikłanie tajemnic Karty 08
***: Zza kulis
Xu Guoqi: Nieosiągalny cel
Xu Xing: Ważkie pytanie
***: Już za cztery lata
***: Kiedy reprezentacja Chin zdobędzie Puchar Świata?
Peng Liyuan: Pranie z pieśnią na ustach
Du Fu: Stare duchy, nowe duchy
Zhang Ji: Dumając o przyjacielu zaginionym na wojnie
-->pl_PL.iso88592

Z perspektywy świata


Jewher Ilham: O tacie
Thich Nhat Hanh: W poszukiwaniu wroga człowieka
Rebija Kadeer: Prawdziwa historia ujgurskich protestów
Rebija Kadeer: Obeznana z ciężką ręką Chin
***: W Lhasie
Simon Leys: Płonący las
Robert Barnett: Chiński pogranicznik i zimowy robak
Robert Barnett: Symbole i protest
Robert Barnett: Dang’an - teczka
Robert Barnett: Najmłodsi więźniowie polityczni Chin
Robert Barnett: Znowu w tarapatach
Warren W. Smith: Polityka Chin wobec autonomii Tybetu (pdf)
Warren W. Smith: Polityka Komunistycznej Partii Chin wobec mniejszości narodowych
Ronald D. Schwartz: Tybet: 1987-1990
Elliot Sperling: Retoryka protestu
Elliot Sperling: Orientalizm i elementy przemocy w tradycji tybetańskiej
Michael C. Van Walt van Praag: Status Tybetu
Jane Caple: Tortury w tybetańskich więzieniach i aresztach
Hanna Havnevik: Rola mniszek we współczesnym Tybecie
Toni Huber: Shangri-la na wygnaniu
Per Kvaerne: Wpływ ideologii na sztukę tybetańską
Andrew Fisher: Beton nie służy nikomu
Claude Arpi: Tylko Dalajlama może zjednoczyć Chiny
A. E. Clark: Fakowy palec Mo Yana
Anne Grant: Panda z karabinem
John Kenneth Knaus: Stosunki między USA a Tybetem, 1942-74
Paula J. Dobriansky: Polityka USA wobec Tybetu
Benjamin A. Gilman: Koordynator administracji USA do spraw Tybetu
Julia V. Taft: Specjalny Koordynator ds. Tybetu
Arthur Holcombe: Gospodarka TRA
John Kamm: Współpraca z Chinami w dziedzinie praw człowieka
Gabriel Lafitte: Pokaż swoją prawdziwą twarz
Jean-Francois Revel i Matthieu Ricard: Mnich i filozof
Perry Link: Anakonda na żyrandolu
Perry Link: Czwarty czerwca
Martina Svensson: Stuletnia debata: 1898-1998
Robert Weatherley: Nowe akademickie myślenie o prawach człowieka
Gerald Segal: Papierowe tygrysy i zastępy współczesnych Marco Polo
William Slaughter: Profesor Xu, pani Bovary, wojna wróbli
-->pl_PL.iso88592

Polska


Deklaracja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie solidarności z narodem tybetańskim
Zespół Polsko-Tybetański Sejmu RP: Zdjęcia Panczenlamy
Zespół Polsko-Tybetański Sejmu RP: Apel w sprawie dialogu między Pekinem a Dharamsalą
Helsińska Fundacja Praw Człowieka: List otwarty do Prezydenta RP
Marek Borowski: List do Przewodniczącego OZPL Li Penga
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP: Informacja dla prasy
Tadeusz Mazowiecki: List otwarty w obronie mnichów tybetańskich
Apel parlamentarzystow w sprawie Tulku Tenzina Delka i Lobsanga Dhondupa
Lech Wałęsa: Posłanie z okazji tybetańskiego Święta Współczucia w Indiach
Zbigniew Herbert: Raport z oblężonego miasta
Jan Krzysztof Kelus: Słoiczek Tienanmen
Wisława Szymborska: Z limeryków chińskich
Jacek Kaczmarski: Limeryki o narodach
Henryk Wujec: 7-letniemu chłopcu XI Panczenlamie Tybetu
Declaration of the Sejm of Poland regarding Solidarity with the Tibetan Nation
Sejmowa dyskusja o projekcie deklaracji solidarności z narodem tybetańskim
Komisja Spraw Zagranicznych Sejmu RP: Informacja o wizycie w ChRL
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP: Oświadczenie w sprawie represji
Apel posłów do ministra Bronisława Geremka w sprawie Tybetu
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP: Ambasador Chińskiej Republiki Ludowej Sun Rongmin poproszony o przedstawienie wyjaśnień odnośnie sytuacji w Tybecie
Komitet Helsiński w Polsce: Stanowisko
Prezydent RP: Oświadczenie
-->pl_PL.iso88592

Informacje dla turystów


Tybetańskie Centrum Praw Człowieka i Demokracji: Informacje dla turystów
Tibet Information Network: Wyjazd do Tybetu: wizy i „permity”
Tibet Society UK: Rady dla turystów
HFPC: Nowe połączenie lotnicze: Lhasa-Shenzhen
HFPC: Tybetański Region Autonomiczny ponownie otwarty dla turystów
HFPC: Bezpośrednie połączenie autobusowa Katmandu - Lhasa
HFPC: Nowe połączenie lotnicze: Guangzhou - Shangri-La
HFPC: Tybet zacznie przyjmować turystów indywidualnych
HFPC: Nowe połączenie lotnicze: Lhasa - Hongkong
HFPC: Koniec Mostu Przyjaźni
HFPC: Nepalskie biura podróży w rozpaczy
HFPC: Władze ChRL "otwierają" nowe tybetańskie okręgi dla zagranicznych turystów
HFPC: Nowe połączenie lotnicze: Shanghai – Xian – Lhasa
HFPC: Chiny ograniczają swobodę podróżowania w Tybecie
Podstawy mówionego języka tybetańskiego - wersja robocza (pdf)