Tybetańskie Centrum Praw Człowieka i Demokracji

9-10-2007

wersja do druku

Share

Zniszczenie kolejnego posągu i nowe restrykcje

 

TCHRD wyraża głębokie oburzenie kolejną ingerencją chińskich władz w życie religijne Tybetu. Według wiarygodnych źródeł w dwóch regionach kraju władze zniszczyły drugi już posąg Padmasambhawy (nazywanego przez Tybetańczyków Guru Rinpocze) oraz wstrzymały prace przy budowie trzeciego.

zburzonygururinpoczeprzed_400 

zburzonygururinpoczepo_400 

Na początku października na polecenie chińskich władz zburzono dwumetrowy, gliniany posąg zbudowany z datków społeczności lokalnej w Ngari Darczen, w okręgu Purang (chiń. Pulan) prefektury Ngari (chiń. Ali) Tybetańskiego Regionu Autonomicznego. We wrześniu posąg został konsekrowany przez najwyższych lamów. Wcześniej, 14 sierpnia, władze zakazały kontynuowania prac nad podobnym posągiem w okręgu Kardze (chiń. Ganzi) Tybetańskiej Prefektury Autonomicznej Kardze prowincji Sichuan.

 

Nie są to przypadki izolowane. W czerwcu TCHRD informowało o roztrzaskaniu ogromnego posągu Guru Rinpocze przez funkcjonariuszy Ludowej Policji Zbrojnej w klasztorze Samje, w prefekturze Lhoka (chiń. Shannan), w TRA. Kilka dni później Komitet Demokratycznego Zarządzania Samje oświadczył, że wzniesienie posągu „było niezgodne z prawem Chińskiej Republiki Ludowej oraz nie uwzględniało Powiadomienia o nielegalnej budowie figury na wolnym powietrzu (...) w związku z czym świątynia Samje sama przeniosła naprzód (sic) wzmiankowaną figurę na wolnym powietrzu".

 

Od 1 stycznia obowiązują nowe „Przepisy dotyczące kwestii religijnych w TRA". Zamiast gwarantować swobody religijne, 56 artykułów jeszcze bardziej zwiększa kontrolę państwa nad miejscami kultu, duchownymi i wiernymi, dając urzędnikom podstawę prawną do mnożenia restrykcji. Przepisy te wykorzystuje się również do uniemożliwiania obchodzenia ważnych świąt buddyjskich, takich jak Saga Dała czy urodziny Dalajlamy i Panczenlamy Genduna Czokji Nimy.

 

1 września weszły w życie „Przepisy administracyjne w sprawie reinkarnacji żywych buddów buddyzmu tybetańskiego" Państwowej Administracji Spraw Religijnych, które jasno dowodzą, że celem Komunistycznej Partii Chin jest zniszczenie ponadtysiącletniej tybetańskiej tradycji buddyjskiej. Między innymi zakazują one lamom odradzania się za granicą i rozpoznawania tam „żywych buddów" oraz przyznają administracji państwowej prawo do „zatwierdzania" inkarnowanych lamów, bez którego będą oni „nielegalni". W ten sposób przestaje istnieć tradycyjny system rozpoznawania inkarnacji, a kontrolę nad całym procesem przejmuje chińska partia komunistyczna.
Home Aktualności Raporty Teksty Archiwum Linki Pomoc Galeria
 
NOWA STRONA (od 2014 r.)