Teksty. Z perspektywy Chińczyków

wersja do druku

Share

Wyrok w sprawie apelacji Gonpo Ceranga

Wyższy Sąd Ludowy Prowincji Yunnan

 

Wyrok nr 1685 / 2008

 

 

Pierwotnie sprawę prowadziła Prokuratura Ludowa Tybetańskiej Prefektury Autonomicznej Deqin (tyb. Deczen) prowincji Yunnan.

 

Apelantem jest Gonpo Cerang (w niższej instancji - oskarżony), płeć męska, urodzony 13 grudnia 1976 w okręgu Ruoergai (tyb. Dzoge) prefektury Aba (Ngaba) prowincji Sichuan, pochodzenie tybetańskie, wykształcenie podstawowe, zatrudniony jako przewodnik w Agencji Turystycznej Xianggelila, zamieszkały w mieście Jiantang, w okręgu Xianggelila. Zatrzymany do sprawy 23 marca 2008, aresztowany 26 kwietnia tego samego roku, obecnie osadzony w areszcie śledczym okręgu Xianggelila.

 

Sprawę Gonpo Ceranga, oskarżonego przez Prokuraturę Ludową Tybetańskiej Prefektury Autonomicznej Deqin prowincji Yunnan o separatystyczne podżeganie, rozpatrywał Pośredni Sąd Ludowy TPA Deqin, który ogłosił wyrok (nr 12) 27 października 2008. Oskarżony Gonpo Cerang nie uznał tej decyzji i wniósł apelację. Po zapoznaniu się z aktami sąd wyższej instancji, w składzie kolegialnym, stwierdził, że fakty nie budzą wątpliwości, i postanowił ogłosić wyrok bez rozprawy. Postępowanie zostało zamknięte.

 

Sąd niższej instancji uznał, że między 16 a 18 marca 2008 oskarżony Gonpo Cerang posługiwał się internetem i telefonem komórkowym w celu wysyłania przebywającym za granicą Daiwei, Jimu, Pan Feilaici, Kaili Yasi i Fute podżegających e-maili i wiadomości tekstowych, w których zniekształcał fakty oraz prawdziwy obraz stabilizacji społecznej w Tybecie po „incydencie 14 marca". W oparciu o te fakty i przedstawione dowody sąd niższej instancji zgodnie z obowiązującym prawem uznał oskarżonego winnym zbrodni separatystycznego podżegania i skazał go na karę trzech lat więzienia oraz pozbawił praw politycznych na kolejny rok. Zgodnie z prawem skonfiskowane zostały przenośny komputer (IBM) i telefon komórkowy (Nokia).

 

Po ogłoszeniu wyroku oskarżony Gonpo Cerang złożył apelację, tłumacząc, że wiadomości, które wysyłał, nie miały związku z „incydentem 14 marca", że choć podżegały do nienawiści etnicznej, okoliczności nie były poważne, więc nie należy uznawać tego za zbrodnię separatystycznego podżegania, że wykazał odpowiednią postawę wobec szkód, jakie wyrządził swymi działaniami, że okazał skruchę i że nie stanowi już zagrożenia dla społeczeństwa.

 

Podczas rozprawy udowodniono, że między 16 a 18 marca 2008 oskarżony Gonpo Cerang posługiwał się internetem i telefonem komórkowym w celu wysyłania przebywającym za granicą Daiwei, Jimu, Pan Feilaici, Kaili Yasi i Fute podżegających e-maili i wiadomości tekstowych, w których zniekształcał fakty oraz prawdziwy obraz stabilizacji społecznej w Tybecie po „incydencie 14 marca".

 

Wymienione wyżej fakty znalazły potwierdzenie w materiale dowodowym przedstawionym i zbadanym podczas rozprawy w sądzie niższej instancji, w tym: w raporcie i innych materiałach organu bezpieczeństwa publicznego, zdjęciach skonfiskowanego przenośnego komputera i poświadczonej analizie jego zawartości, poświadczonej analizie zawartości telefonu komórkowego, tłumaczeniu przysięgłym i zeznaniach apelanta Gonpo Ceranga. Wszystkie te dowody sąd dopuścił, ponieważ były prawdziwe i zostały zgromadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Niniejszym sąd stwierdza, że apelant Gonpo Cerang posługiwał się internetem i telefonem komórkowym w celu wysyłania za granicę e-maili i wiadomości tekstowych, w których zniekształcał fakty dotyczące „incydentu 14 marca", oraz uznaje, że jego działania naruszają przepisy kodeksu karnego Chińskiej Republiki Ludowej, stanowią zbrodnię podżegania separatystycznego i powinny być surowo ukarane. Sam apelant dobrze wiedział, że jego e-maile i wiadomości tekstowe zniekształcają fakty i podżegają do separatyzmu, a mimo to wielokrotnie używał internetu i telefonu komórkowego do przekazywania tych treści osobom przebywającym za granicą, zaciekle atakując władze polityczne oraz zniesławiając czynności podejmowane przez odpowiednie służby w celu przywrócenia stabilizacji i normalnego porządku społecznego. Argumenty przedstawione w apelacji nie znajdują potwierdzenia w ustalonych faktach, sąd ten nie może więc ich uznać. Podsumowując, fakty, o których mowa w wyroku sądu niższej instancji, nie budzą wątpliwości, dowody są liczne i bezsporne, przepisy zastosowano właściwie i wydano odpowiedni wyrok po zgodnym z prawem postępowaniu. W imię strzeżenia integralności terytorialnej i bezpieczeństwa Chińskiej Republiki Ludowej oraz stanowczego zwalczania elementów kryminalnych, które podżegają do separatyzmu i podkopują jedność narodową, zgodnie z artykułem 189(1) kodeksu postępowania karnego ChRL oraz artykułami 103(2), 55, 56, 64 i 47 kodeksu karnego ChRL, sąd postanawia:

 

Oddalić apelację i utrzymać pierwotny wyrok.

 

Postanowienie to jest ostateczne.

 

 

Przewodniczący składu sędziowskiego: Lin Li

Ławnik: Yang Zhigang

Ławnik: Bai Chongliang

 

5 stycznia 2009

Protokolant: Chen Lijuan

 

 

 

Gonpo Cerang - przewodnik turystyczny i ratownik górski - jest pierwszym znanym Tybetańczykiem skazanym w prowincji Yunnan (jedynej, w której nie doszło do tybetańskich wystąpień) w związku z zeszłorocznymi protestami.


Home Aktualności Raporty Teksty Archiwum Linki Pomoc Galeria
 
NOWA STRONA (od 2014 r.)