Tybetańskie Centrum Praw Człowieka i Demokracji

15-07-2008

wersja do druku

Share

Ultimatum dla członków partii i pracowników przedsiębiorstw państwowych

 

W odpowiedzi na falę protestów, która przetacza się przez ziemie tybetańskie od 10 marca, władze chińskie wprowadzają nowe metody kontroli Tybetańczyków. Ostatnie wymierzone są w tybetańskich członków Komunistycznej Partii Chin i pracowników sektora państwowego. Wczoraj partyjna Komisja Kontroli Dyscypliny Tybetańskiego Regionu Autonomicznego i Komisja Kontroli Dyscypliny rządu ludowego TRA ogłosiły nowe rozporządzenie, zobowiązujące członków partii i pracowników przedsiębiorstw państwowych do sprowadzenia do Chin dzieci, uczących się w zagranicznych szkołach prowadzonych przez „klikę Dalaja". Opornym grozi się „surowymi konsekwencjami" - co zapewne oznaczać będzie czystkę urzędników pochodzenia tybetańskiego.

 

Oficjalnym powodem ogłoszenia nowych przepisów, które obowiązywać będą od połowy wrześnie, jest „strzeżenie stabilizacji" i walka z „siłami separatystycznymi" w łonie partii oraz administracji państwowej. Tybetańskie kadry mają dwa miesiące na sprowadzenie dzieci i - gwarantujące „łagodne traktowanie" - przyznanie się do wykroczenia i złożenie wyjaśnień stosownym organom. Podobne ultimatum postawiono również osobom uczestniczącym w „działaniach separatystycznych". Karą jest wydalenie z partii oraz utrata pracy. Podobne ultimatum - czyli test lojalności kadr - władze chińskie postawiły już w 1994 roku (wtedy dodatkową sankcją było odebranie tybetańskiego meldunku dzieciom urzędników).

 

Na początku kwietnia władze ogłosiły również nową, intensywną kampanię „edukacji patriotycznej", którą objęto praktycznie całe społeczeństwo tybetańskie: klasztory, kadry partyjne i państwowe, służby bezpieczeństwa, chłopów, koczowników, prywatnych przedsiębiorców i instytucje edukacyjne. Kampanie takie, jak oświadczył 21 kwietnia burmistrz Lhasy Dordże Cering, są również testem lojalności wobec partii, pozwalając przy okazji prześwietlić poglądy i pochodzenie „edukowanych". Obejmują wykłady na temat „walki z separatyzmem", „strzeżenia stabilizacji" i „wspierania rozwoju", pokazy propagandowych filmów, „dyskusje" i wiece lżenia Dalajlamy.

 

Przed kilkoma dniami rządowy Ośrodek Informacji Tybetańskiej poinformował o wydaleniu 13 stołecznych członków partii za udział w „rozruchach" 14 marca i „brak zrozumienia trzech myśli wiodących" nowej kampanii.

 

 


Home Aktualności Raporty Teksty Archiwum Linki Pomoc Galeria
 
NOWA STRONA (od 2014 r.)