Tybetańskie Centrum Praw Człowieka i Demokracji

21-07-2001

wersja do druku

Share

Lista więźniów politycznych w Drapczi

Nowy i stary rukhag 5 (dla mężczyzn) oraz rukhag 3 (dla kobiet)

Więźniowie polityczni w Drapczi

Nowy rukhag 5; maj 2001

1. Dała Dordże, 31 lat, kasjer z okręg Nagczu. Zatrzymany w 1996 roku, skazany na osiemnaście lat więzienia za rozlepianie plakatów niepodległościowych.

2. Dała Dordże, 17 lat, mnich klasztoru Serła z okręgu Czamdo Paszoe. Zatrzymany 1 lipca 1997, skazany na cztery lata więzienia za zalepienie tablic informacyjnych w gmachu lokalnego rządu ludowego plakatami niepodległościowymi i udział w demonstracji.

3. Dała Cering, 16 lat, mnich z okręgu Nagczu. Zatrzymany w grudniu 1997, skazany na cztery lata więzienia.

4. Gonpo, 35 lat, mnich klasztoru Gaden z okręgu Ngaba. Zatrzymany 1 grudnia 1996, skazany na siedem lat więzienia za posiadanie drewnianej matrycy ulotek niepodległościowych.

5. Gjalcen Thokmej (vel Ngałang Łoeser), 27 lat, mnich klasztoru Sera z okręgu Njemo. Zatrzymany 27 września 1996, skazany na sześć lat więzienia za rozlepianie plakatów z protestami przeciwko „reedukacji” i obecności „grupy roboczej” w klasztorze oraz zakazowi posiadania zdjęć Dalajlamy.

6. Dziampal Tendar (imię świeckie Migmar), 20 lat, mnich klasztoru Gongkar Czoede z okręgu Lhokagongkar. Zatrzymany 16 czerwca 1997, skazany na cztery lata więzienia za rozlepianie plakatów niepodległościowych.

7. Dziamjang Gjaco (imię świeckie Lhundrup Kalsang), 29 lat, mnich klasztoru Gjalce Palkhor z okręgu Gjance w Szigace. Zatrzymany w grudniu 1996, skazany na pięć lat więzienia za rozprowadzanie ułożonej przez Dalajlamę modlitwy o długie życie Panczenlamy – „zagrażanie bezpieczeństwu państwa”.

8. Klasang Norbu, 27 lat, mnich klasztoru Pangsa z okręgu Meldrogongkar. Zatrzymany 12 września 1997, skazany na sześć lat więzienia za działalność polityczną.

9. Kalsang Cering (imię świeckie Gjakdroe), 20 lat, mnich klasztoru Pangsa z okręgu Meldrogongkar. Zatrzymany 15 sierpnia 1997, skazany na sześć lat więzienia za rozlepianie plakatów niepodległościowych.

10. Kalsang Łangdu (imię świeckie Kadrok), 23 lata, mnich klasztoru Pangsa z okręgu Meldrogongkar. Zatrzymany 15 sierpnia 1997, skazany na sześć lat więzienia za rozlepianie plakatów niepodległościowych.

11. Lobsang Deczen, 28 lat, mnich klasztoru Serła z okręgu Paszoe. Zatrzymany 1 lipca 1997, skazany na cztery lat więzienia za zalepienie tablic informacyjnych w gmachu lokalnego rządu ludowego plakatami niepodległościowymi i udział w demonstracji.

12. Lobsang Nima (imię świeckie Gjecze), 30 lat, mnich klasztoru Pomda z okręgu Paszoe. Zatrzymany w sierpniu 1997, skazany na pięć lat więzienia za stawianie oporu „grupie roboczej” w klasztorze.

13. Lobsang Topczen, 26 lat, mnich klasztoru Serła z okręgu Paszoe w Czamdo. Zatrzymany 1 lipca 1997, skazany na cztery lata więzienia za udział w demonstracji niepodległościowej.

14. Lobsang Condrue (vel Norbu), 22 lata, mnich klasztoru Reting z okręgu Phenpo Lhundrup. Zatrzymany 22 listopada 1996, skazany na sześć lat więzienia za „podpalenie pojazdu grupy roboczej” i rozlepianie plakatów z protestami przeciwko obecności „grupy roboczej” w klasztorze.

15. Lobsang Cultrim (imię świeckie Lobsang Nima), 37 lat, mnich klasztoru Sa-nga z okręgu Paszoe. Zatrzymany 21 czerwca 1997, skazany na cztery lata więzienia.

16. Lokud, 27 lat, mnich klasztoru Drepung. Zatrzymany w 1997 roku przez „grupę roboczą”, skazany na pięć lat więzienia. Wyrok podniesiony o cztery lata w 1998 roku za udział w proteście 1 maja; łącznie: dziewięć lat.

17. Namgjal, 30 lat, mnich klasztoru Gjalce Palczoe z okręgu Gjalce. Zatrzymany 12 sierpnia 1996, skazany na sześć lat więzienia.

18. Ngałang Nima, 25 lat, mnich klasztoru Drajab Bugon z okręgu Czamdo Drajab. Zatrzymany w kwietniu 1997, skazany na pięć lat więzienia za rozlepianie plakatów niepodległościowych w klasztorze.

19. Phuncok Legmon (imię świeckie Ceten Norbu), 18 lat, mnich klasztoru Taglungdrag z okręgu Toelung Deczen. Zatrzymany 10 marca 1999, skazany na trzy lata więzienia za udział w demonstracji w Lhasie – „podżeganie i propaganda”.

20. Phuncok Łangdu, 32 lata, mnich klasztoru Gaden z okręgu Lhasa Thakce. Zatrzymany 7 marca 1997, skazany na czternaście lat więzienia za działalność polityczną.

21. Rinzin Czoephel, 24 lata, mnich klasztoru Serła z okręgu Czamdo Paszoe. Zatrzymany 1 lipca 1997, skazany na sześć lat więzienia za zalepienie tablic informacyjnych w gmachu lokalnego rządu ludowego plakatami niepodległościowymi i udział w demonstracji.

22. Rinzin Dhondup, 26 lat, malarz z klasztoru Serła. Zatrzymany 1 lipca 1997, skazany na osiem lat więzienia za „spiskowanie” z mnichami, którzy zalepili tablice informacyjne w gmachu lokalnego rządu ludowego plakatami niepodległościowymi, i udział w demonstracji.

23. Sonam Czoedak (vel Namdol), 21 lat, mnich klasztoru Taglungdrag z okręgu Phenpo Lhundrup. Zatrzymany 10 marca 1999, skazany na cztery lata więzienia za udział w demonstracji w Lhasie – „podżeganie i propaganda”.

24. Taszi Phuncok, 25 lat, mnich klasztoru Serła z okręgu Czamdo Paszoe. Zatrzymany 1 lipca 1997, skazany na pięć lat więzienia za zalepienie tablic informacyjnych w gmachu lokalnego rządu ludowego plakatami niepodległościowymi i udział w demonstracji.

25. Tenzin Dordże, 23 lata, mnich klasztoru Szabten z okręgu Nagczu. Zatrzymany w 1997 roku, skazany na trzynaście lat więzienia za rozlepianie plakatów niepodległościowych.

26. Thinlej Czoenden (vel Samdup), 34 lata, mnich klasztoru Drepung z okręgu Phenpo Lhundrup. Zatrzymany 25 kwietnia 1998, skazany na cztery lata więzienia za rozprowadzanie ulotek niepodległościowych w Lhasie. Na wyrok czekał osiemnaście miesięcy.

27. Thinlej Cultrim, 27 lat, mnich klasztoru Reting z okręgu Phenpo Thongka. Zatrzymany 22 listopada 1996, skazany na sześć lat więzienia za podpalenie pojazdu „grupy roboczej” i rozlepianie plakatów z protestami przeciwko obecności „grupy roboczej” w klasztorze.

28. Thinlej Condue (vel Gjaco), 25 lat, mnich klasztoru Reting z okręgu Phenpo Thongka. Zatrzymany 22 listopada 1996, skazany na osiem lat więzienia za podpalenie pojazdu „grupy roboczej” i rozlepianie plakatów z protestami przeciwko obecności „grupy roboczej” w klasztorze.

29. Cultrim Szerab (imię świeckie Penpa Czungła), 23 lata, mnich klasztoru Sungrabling z okręgu Lhoka Gongkar. Zatrzymany w styczniu 1997, skazany na pięć lat więzienia za rozlepianie plakatów niepodległościowych.

30. Bhukhog, 24 lata, okręg Meldrogongkar. Zatrzymany w maju 1995, skazany na sześć lat więzienia za rozlepianie plakatów niepodległościowych.

31. Bhutuk, 22 lata, mnich klasztoru Drongce z okręgu Gjalce. Zatrzymany w maju 1996, skazany na pięć lat więzienia za rozlepianie plakatów niepodległościowych i rozprowadzanie kaset z wystąpieniami Dalajlamy.

32. Dhargje, 28 lat, mnich klasztoru Gaden z okręgu Meldrogongkar. Zatrzymany 25 grudnia 1996, skazany na pięć lat więzienia za rozprowadzanie ulotek.

33. Dała Dhondup (vel Acak), 33 lata, mnich klasztoru Gaden z okręgu Lhoka Gongkar. Zatrzymany 7 maja 1996, skazany na dziesięć lat więzienia za protest przeciwko zakazowi posiadania zdjęć Dalajlamy.

34. Dała Cering (vel Thupten), 27 lat, mnich klasztoru Draglha Lhugur z okręgu Phenpo Lhundrup. Zatrzymany w styczniu 1997, skazany na pięć lat więzienia.

35. Gonpo Gjalcen, 24 lata, mnich klasztoru Bhugon. Zatrzymany w maju 1997, skazany na pięć lat więzienia za wypisywanie na murach niepodległościowych haseł.

36. Gonpo Ceten (vel Ceten), 29 lat, mnich klasztoru Gaden z okręgu Meldrogongkar. Zatrzymany 18 grudnia 1996, skazany na pięć lat więzienia za działalność polityczną.

37. Gjurme, 29 lat, mnich z okręgu Sog Cendhen. Zatrzymany 17 marca 2000, skazany w grudniu 2000 na dziesięć lat więzienia za rozlepianie plakatów niepodległościowych.

38. Dziampa Thaje (imię świeckie Drakpa Thaje), 19 lat, mnich klasztoru Gaden z okręgu Czamdo Paszoe. Zatrzymany 10 maja 1996, skazany na pięć lat więzienia za protest przeciwko zakazowi posiadania zdjęć Dalajlamy.

39. Dzigme Gjalpo, 23 lata, chłop z okręgu Meldrogongkar. Zatrzymany w maju 1995, skazany na sześć lat więzienia za rozlepianie plakatów niepodległościowych.

40. Konczok Cering, 32 lata, mnich klasztoru Pangsa z okręgu Meldrogongkar. Zatrzymany 1 czerwca 1993, skazany na osiem lat więzienia za rozlepianie plakatów niepodległościowych.

41. Lobsang Czoedhen (imię świeckie Migmar Dhondup), mnich klasztoru Palkhor Czoede. Zatrzymany 25 listopada 1996, skazany na pięć lat więzienia za rozprowadzanie ulotek z modlitwami za Panczenlamę.

42. Lobsang Gelek (vel Penpa), 25 lat, mnich klasztoru Khangmar z okręgu Damszung. Zatrzymany w kwietniu 1995, skazany na pięć lat więzienia za protest na Barkhorze. W 1998 wyrok podniesiony o cztery lata za udział w majowym proteście – łącznie: dziewięć lat.

43. Lobsang Lungtok (vel Lobsang Tenzin), 23 lata, mnich klasztoru Gaden z okręgu Lhasa Njangdrel. Zatrzymany 20 marca 1992, skazany na osiem lat więzienia za udział w proteście politycznym. W 1998 wyrok podniesiony o półtora roku za udział w majowym proteście – łącznie: dziewięć i pół roku.

44. Lobsang Dała, 28 lat, mnich klasztoru Gaden z okręgu Phenpo Lhundrup. Zatrzymany 7 maja 1996, skazany na dwanaście lat więzienia za działalność polityczną.

45. Lobsang Cering (vel Buszoł), mnich klasztoru Drongsar z okręgu Paszoe. Zatrzymany 11 sierpnia 1995, skazany na czternaście lat więzienia.

46. Ngałang Czoephel, 18 lat, mnich klasztoru Serła z okręgu Czamdo Paszoe. Zatrzymany 1 lipca 1997, skazany na cztery lata więzienia za zalepienie tablic informacyjnych w gmachu lokalnego rządu ludowego plakatami niepodległościowymi i udział w demonstracji.

47. Ngałang Cultrim, 24 lata, mnich klasztoru Drepung Loseling z okręgu Dzokhang w Czamdo. Zatrzymany w lipcu 1999, skazany na trzy lata więzienia za oglądanie kasety wideo z wystąpieniem Dalajlamy.

48. Pa Ngałang, 42 lata, z Szigace. Zatrzymany 1 stycznia 1996, skazany na sześć lat więzienia za działalność polityczną.

49. Sej Khedup, 27 lat, mnich klasztoru Sog Cendhen z okręgu Sog. Zatrzymany 19 marca 2000 za rozlepianie plakatów niepodległościowych; w grudniu 2000 skazany na dożywocie.

50. Szerab Cultrim, 25 lat, mnich klasztoru Serła z okręgu Czamdo Paszoe. Zatrzymany 1 lipca 1997, skazany na sześć lat więzienia za działalność polityczną.

51. Sonam Dhondrup (vel Lekszej Phuncok), 23 lata, mnich klasztoru Nalanda z okręgu Phenpo Lhundrup. Zatrzymany w maju 1995, skazany na dwanaście lat więzienia za udział w demonstracji.

52. Sonam Cering (vel Kongtruk), 24 lata, mnich klasztoru Gaden z Kongpo. Zatrzymany w maju 1996, skazany na pięć lat więzienia za działalność polityczną. W 1998 wyrok podniesiony o rok za udział w majowym proteście – łącznie: sześć lat.

53. Tenzin Czoełang, 64 lata, mnich klasztoru Sog Cendhen z okręgu Sog. Zatrzymany 19 marca 2000, skazany na siedem lat więzienia za działalność polityczną.

54. Trakru Jesze, 45 lat, pracownik elektrowni wodnej w okręgu Sog. Zatrzymany w marcu 2000, w grudniu 2000 skazany na siedem lat więzienia za rozlepianie plakatów niepodległościowych.

55. Cephel, 22 lata, mnich klasztoru Serła z okręgu Paszoe. Zatrzymany w 1997 roku, skazany na czternaście lat więzienia za działalność polityczną. W 1998 wyrok podniesiony o dwa lata za udział w majowym proteście – łącznie: szesnaście lat.

56. Cering Lhagon, 41 lat, chłop z okręgu Sog. Zatrzymany 19 marca 2000, w grudniu 2000 skazany na piętnaście lat więzienia za rozlepianie plakatów niepodległościowych.

57. Cering Phuncok (vel Lobsang Dziampa), 36 lat, mnich klasztoru Gaden z Lhasy. Zatrzymany 22 marca 1992, skazany na osiem lat więzienia za udział w demonstracji w Lhasie. W 1998 wyrok podniesiony o osiemnaście miesięcy za udział w majowym proteście – łącznie: dziewięć i pół roku.

58. Cering Samdup (vel Buczung), 26 lat, mnich klasztoru Gadhen Czoekorling z okręgu Phenpo Lhundrup. Zatrzymany 12 czerwca 1994, skazany na siedem lat więzienia za udział w proteście niepodległościowym w Lhasie.

59. Jesze, 30 lat, mnich klasztoru Gaden z okręgu Rinpung. Zatrzymany 23 grudnia 1996, skazany na pięć lat więzienia.

60. Jesze Tenzin, 33 lata, mnich klasztoru Sog Cendhen z okręgu Sog. Zatrzymany 17 marca 2000, w grudniu 2000 skazany na piętnaście lat więzienia za rozlepianie plakatów niepodległościowych.

Stary rukhag 5; maj 2001

1. Czime Dordże, 30 lat, mnich klasztoru Serła z okręgu Czamdo Paszoe. Zatrzymany 29 marca 1994, skazany na piętnaście lat więzienia za „kontrrewolucyjny sabotaż” oraz „kontrrewolucyjną propagandę i podżeganie”.

2. Dradul, 26 lat, były żołnierz AL-W z Lhasy. Zatrzymany 5 marca 1989, skazany na szesnaście lat więzienia za udział w demonstracji w Lhasie i współudział w zabójstwie chińskiego policjanta.

3. Dziampa Dzorden, 35 lat, mnich klasztoru Gaden (w Indiach) z lhaskiego okręgu Czuszul. Zatrzymany po powrocie z Indii 7 maja 1996, skazany na sześć lat więzienia za „szpiegostwo”.

4. Dziampa Lodroe (vel Lobsang Tenpa), 23 lata, mnich klasztoru Gaden z okręgu Meldrogongkar. Zatrzymany 7 maja 1996, skazany na piętnaście lat więzienia za protest przeciwko zakazowi posiadania zdjęć Dalajlamy.

5. Dziampel Dziangczup (imię świeckie Jugjal), 30 lat, mnich klasztoru Drepung z okręgu Toelung Deczen. Zatrzymany 17 marca 1989, skazany na dziewiętnaście lat więzienia za „założenie kontrrewolucyjnej kliki”, „szerzenie kontrrewolucyjnej propagandy i podżeganie” oraz „szpiegostwo”.

6. Dzigme Gjaco, kupiec z Amdo Lhadang, 34 lata. Zatrzymany 30 marca 1996, skazany na piętnaście lat więzienia za „rozpowszechnianie propagandy kontrrewolucyjnej”, „podżeganie” i założenie „Stowarzyszenia Ruchu Wolnego Tybetu”.

7. Tanak Dzigme Sangpo, nauczyciel, 74 lata. Zatrzymany 3 września 1983, skazany na piętnaście lat więzienia za krytykowanie Deng Xiaopinga. 5 października 1987 wyrok podniesiono o pięć lat za wznoszenie niepodległościowych haseł, a w 1991 roku – o osiem lat za wznoszenie niepodległościowych okrzyków podczas wizyty delegacji ze Szwajcarii; łącznie: dwadzieścia osiem lat.

8. Konczok Dhondup, 29 lat, mnich klasztoru Gaden z okręgu Meldrogongkar. Zatrzymany 9 maja 1996, skazany na jedenaście lat więzienia za protest przeciwko zakazowi posiadania zdjęć Dalajlamy.

9. Lhasang, 30 lat, mnich klasztoru Gonsar z okręgu Phenpo Lhundrup. Zatrzymany 22 października 1995, skazany na pięć lat więzienia za udział w demonstracji w Lhasie. W 1998 roku wyrok podniesiony o cztery lata za udział w proteście 1 maja – łącznie: dziewięć lat.

10. Lhundrup Dordże, 23 lata, chłop z okręgu Meldrogongkar. Zatrzymany 30 czerwca 1992, skazany na piętnaście lat więzienia za „rozpowszechnianie negatywnej propagandy przeciwko rewolucji”.

11. Lobsang Szerab (vel Cephel), 19 lat, mnich klasztoru Drongsar z okręgu Paszoe. Zatrzymany 11 sierpnia 1995, skazany na dwanaście lat więzienia.

12. Lobsang Tendar (vel Lobsang Cegjal), 31 lat, mnich klasztoru Serła z okręgu Paszoe. Zatrzymany 29 marca 1994, skazany na piętnaście lat więzienia za „kontrrewolucyjny sabotaż” oraz „kontrrewolucyjną propagandę i podżeganie”.

13. Lobsang Cultrim (imię świeckie Czoesang), 20 lat, mnich klasztoru Drongsar. Zatrzymany 11 sierpnia 1995, skazany na czternaście lat więzienia.

14. Ngałang Dordże, 25 lat, mnich klasztoru Gonsar z okręgu Phenpo Lhundrup. Zatrzymany w październiku 1994, skazany na pięć lat więzienia za udział w demonstracji w Lhasie. W 1998 roku wyrok podniesiony o trzy lata za udział w proteście 4 maja – łącznie: osiem lat.

15. Ngałang Gjalcen (imię świeckie Ngodup Gjalcen), 29 lat, mnich klasztoru Drepung z okręgu Toelung Deczen. Zatrzymany 6 kwietnia 1989, skazany na siedemnaście lat więzienia za „aktywny udział w działalności przestępczej, szpiegostwo i nielegalne przekroczenie granicy państwowej”.

16. Ngałang Kalsang (imię świeckie Norbu Phuncok), 30 lat, mnich klasztoru Dzang Taglung z okręgu Toelung Deczen. Zatrzymany 22 lutego 1995, skazany na pięć lat więzienia za udział w demonstracji w Lhasie. W 1998 roku wyrok podniesiony o trzy lata za udział w proteście 1 maja – łącznie: osiem lat.

17. Ngałang Ngonkhen (imię świeckie Kalsang Phuncok), 28 lat, mnich klasztoru Taszigang z lhaskiego okręgu Njethang. Zatrzymany 27 marca 1994, skazany na sześć lat więzienia za udział w demonstracji w Lhasie. W 1998 roku wyrok podniesiony o cztery lata za udział w majowych protestach; po dwóch miesiącach w karcerze przeniesiony na rukhag 4 dla więźniów kryminalnych – łącznie: dziesięć lat.

18. Ngałang Łoebar (imię świeckie Łangdu), 31 lat, mnich klasztoru Deczen Sa-nga Khar z okręgu Takce. Zatrzymany 2 grudnia 1994, skazany na cztery lata więzienia za udział w demonstracji w Lhasie. W 1998 roku (miał wyjść na wolność w grudniu) wyrok podniesiony o cztery lata za udział w proteście 1 maja – łącznie: osiem lat.

19. Ngałang Pekar (imię świeckie Paldzior), 27 lat, mnich klasztoru Drepung z okręgu Toelung Deczen. Zatrzymany 12 lipca 1989, skazany na osiem lat więzienia za udział w demonstracji i rozlepianie niepodległościowych plakatów. W 1996 roku wyrok podniesiony o sześć lat za sporządzenie listy więźniów politycznych, która miała być przekazana za mury – łącznie: czternaście lat.

20. Ngałang Pulczung (imię świeckie Anu), 34 lata, mnich klasztoru Drepung z okręgu Toelung Deczen. Zatrzymany 18 kwietnia 1989, skazany na dziewiętnaście lat więzienia za „zorganizowanie i przystąpienie do kontrrewolucyjnej kliki”, „szerzenie propagandy kontrrewolucyjnej i podżeganie” oraz „zbieranie informacji i przekazywanie ich wrogom, co stanowiło poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa”.

21. Ngałang Sungrab (imię świeckie Dała Cering), 35 lat, mnich klasztoru Drepung z okręgu Phenpo Lhundrup. Zatrzymany 27 września 1991, skazany na dziesięć lat więzienia za udział w demonstracji w Lhasie. W 1998 wyrok podniesiony trzy i pół roku za udział w proteście 4 maja – łącznie: trzynaście i pół roku.

22. Ngałang Tensang (imię świeckie Penpa) 32 lata, mnich klasztoru Drepung z okręgu Toelung Deczen. Zatrzymany 14 września 1991, skazany na dziesięć lat więzienia za udział w demonstracji w Lhasie. W 1998 roku wyrok podniesiony o pięć lat za udział w proteście 1 maja – łącznie: piętnaście lat.

23. Ngałang Łoeser (imię świeckie Dziamjang), 25 lat, mnich klasztoru Drepung z okręgu Lhoka Gongkar. Zatrzymany 16 kwietnia 1989, skazany na siedemnaście lat więzienia za założenie „kontrrewolucyjnej kliki” oraz „szerzenie propagandy kontrrewolucyjnej i podżeganie”.

24. Pasang Cagje (imię świeckie Pasang Cering), 38 lat, mnich klasztoru Gaden. Zatrzymany 7 maja 1996, skazany na dwanaście lat więzienia za protest przeciwko zakazowi posiadania zdjęć Dalajlamy.

25. Phuncok Dhondrup (imię świeckie Cering Bakdro), 28 lat, mnich klasztoru Gaden z Lhasy. Zatrzymany 7 maja 1996, skazany na dziesięć lat więzienia za protest przeciwko zakazowi posiadania zdjęć Dalajlamy.

26. Phuncok Rigczog (imię świeckie Migmar), 35 lat, mnich klasztoru Taszi Gang z okręgu Czuszul. Zatrzymany 31 maja 1994, skazany na sześć lat więzienia za rozpoczęcie demonstracji w Lhasie, czyli „działalność kontrrewolucyjną”. W 1998 roku wyrok podniesiony o cztery lata za udział w majowych protestach – łącznie: dziesięć lat.

27. Phuncok Samten (imię świeckie Penpa), 27 lat, mnich klasztoru Yaszi Gang z okręgu Czuszul. Zatrzymany 4 września 1991, skazany na dziesięć lat więzienia za udział w demonstracji.

28. Sonam Czoephel (vel Nagril), 29 lat, mnich klasztoru Khangmar z okręgu Damszung. Zatrzymany 10 kwietnia 1995, skazany na cztery lata więzienia za udział w demonstracji w Lhasie. W 1998 roku wyrok podniesiony o trzy lata za udział w proteście 1 maja – łącznie: siedem lat.

29. Sonam Cering, 39 lat, tłumacz i mnich klasztoru Karcel z okręgu Meldrogongkar. Zatrzymany 5 czerwca 1994, skazany na osiem lat więzienia.

30. Tasang Norbu, 21 lat, mnich klasztoru Gaden z okręgu Meldrogongkar. Zatrzymany 7 maja 1996, skazany na dziesięć lat więzienia za protest przeciwko zakazowi posiadania zdjęć Dalajlamy.

31. Tenzin, 30 lat, mnich klasztoru Dargje Czoede z okręgu Lhoka Dranang. Zatrzymany w czerwcu 1995, skazany na cztery lat więzienia za rozlepienie plakatów niepodległościowych w klasztorze. W 1998 roku wyrok podniesiony o cztery lata za udział w majowym proteście – łącznie: osiem lat.

32. Tenzin Gelek (imię świeckie Penpa), 23 lata, mnich klasztoru Gaden z okręgu Takce. Zatrzymany 9 maja 1996, skazany na dwanaście lat więzienia za protest przeciwko zakazowi posiadania zdjęć Dalajlamy.

33. Tenzin Dzigme (imię świeckie Ka Pasang), 26 lat, mnich klasztoru Dzang Taglung. Zatrzymany 15 lutego 1995, skazany na pięć lat więzienia za udział w demonstracji w Lhasie. W 1998 roku wyrok podniesiony o trzy lata za udział w proteście 1 maja – łącznie: osiem lat.

34. Tenzin Namdrak (imię świeckie Pasang), 26 lat, mnich klasztoru Phagmo z lhaskiego okręgu Takce. Zatrzymany 18 sierpnia 1993, skazany na pięć lat więzienia za stawianie oporu „grupie roboczej”. W 1998 roku wyrok podniesiony o cztery lata za udział w proteście 1 maja – łącznie: dziewięć lat.

35. Tharpa, 24 lata, mnich klasztoru Phurbu Czok Ritro z okręgu Meldrogongkar. Zatrzymany 2 lipca 1994, skazany na pięć lat więzienia za udział w demonstracji w Lhasie. W 1998 roku wyrok podniesiony o dwa lata za udział w proteście 4 maja – łącznie: siedem lat.

36. Thupten Jesze, 42 lata, chłop z okręgu Meldrogongkar. Zatrzymany 6 lipca 1992, skazany na piętnaście lat więzienia za „współpracę z demonstrantami”.

37. Ugjen Taszi, 53 lata, koczownik z okręgu Paszoe w Czamdo. Zatrzymany 28 sierpnia 1995, skazany na dziewięć lat więzienia za współudział w podłożeniu bomby w Lhasie.

38. Jesze Dzinpa (imię świeckie Pema Samdup), 28 lat, mnich klasztoru Sungrabling z okręgu Lhoka. Zatrzymany 28 czerwca 1993 przez „grupę roboczą”, skazany na sześć lat więzienia. Wyrok podniesiony w 1998 roku o pięć lat za udział w proteście 1 maja – łącznie: jedenaście lat.

39. Jesze Ngałang (imię świeckie Migmar), 23 lata, mnich klasztoru Sungrabling z okręgu Lhokagongkar. Zatrzymany 13 marca 1989, skazany na pięć lat więzienia za rozlepianie plakatów niepodległościowych. W 1993 roku wyrok podniesiony o dziewięć lat za „ujawnienie tajemnicy państwowej”, czyli przekazanie krewnym listy więźniów i opisu sytuacji w Drapczi – łącznie: czternaście lat.

40. Jesze Rabgjal (imię świeckie Bhagdro), 28 lat, mnich klasztoru Gaden z okręgu Meldrogongkar. Zatrzymany 7 maja 1996, skazany na piętnaście lat więzienia za protest przeciwko zakazowi posiadania zdjęć Dalajlamy.

41. Jonten Gjalpo (imię świeckie Tenzin Norbu), 29 lat, mnich klasztoru Gaden z okręgu Meldrogongkar. Zatrzymany 9 maja 1996, skazany na dwanaście lat więzienia za protest przeciwko zakazowi posiadania zdjęć Dalajlamy.

42. Karma Dała (vel Kadar), 33 lata, więzień kryminalny z okręgu Gondzo w Czamdo. Zatrzymany w 1995 roku, skazany na trzynaście lat więzienia. Zainicjował demonstrację 1 maja. Zamknięty w karcerze, wyrok podniesiony o dziewięć lat – łącznie: 22 lata. (Nie został zastrzelony ani stracony, jak podawały niektóre źródła.)

43. Lodroe Gjaco, 32 lata, artysta Stowarzyszenia Teatralnego okręgu Sog. Zatrzymany 17 stycznia 1993, skazany na piętnaście lat więzienia za przestępstwo pospolite. W 1995 roku wyrok podniesiony o sześć lat za „nawoływanie do obalenia rządu i podzielenia macierzy” – łącznie: 21 lat. (4 marca 1995 zaczął wznosić niepodległościowe okrzyki, rozrzucać ulotki i rozwieszać plakaty. Po chwili został obezwładniony i pobity przez strażników. Po miesiącu przesłuchań komendantura wystąpiła o zgodę na wykonanie egzekucji. Więźniowie zdążyli jednak przekazać za mury informację, która dotarła do „Głosu Ameryki” i sprawiła, że odpowiednia agenda ONZ wystosowała apel do władz ChRL. Źródła TCPCD podają, że bicie i tortury odebrały mu zdrowie fizyczne i psychiczne.)

Więźniarki polityczne w Drapczi

Nowy i stary rukhag 3

1. Cze Cze, 28 lat, mniszka klasztoru Gjabra z okręgu Phenpo Lhundrup. Zatrzymana 15 lutego 1995, skazana na pięć lat więzienia za udział w demonstracji w Lhasie. W 1998 roku wyrok podniesiony o dwa lata za udział w majowych protestach – łącznie: siedem lat.

2. Czogdrup Dolma (imię świeckie Namdrol), 29 lat, mniszka klasztoru Gjabra. Zatrzymana 15 lutego 1995, skazana na sześć lat więzienia za udział w demonstracji w Lhasie. W 1998 roku wyrok podniesiony o pięć lata za udział w majowych protestach – łącznie: jedenaście lat.

3. Dolma Camczoe, 59 lat, chłopka z okręgu Meldrogongkar. Zatrzymana 23 kwietnia 1993, skazana na osiem lat więzienia za udział w demonstracji niepodległościowej.

4. Gjalcen Dolkar (imię świeckie Dała), 23 lata, mniszka klasztoru Garu z okręgu Meldrogongkar. Zatrzymana 21 sierpnia 1990, skazana na cztery lata więzienia za udział w demonstracji w Lhasie. W 1993 roku wyrok podniesiony o osiem lat za nagranie pieśni niepodległościowej – łącznie: dwanaście lat.

5. Dzamdrol, 26 lat, mniszka klasztoru Gjabra z okręgu Phenpo Lhundrup. Zatrzymana 15 lutego 1995, skazana na siedem lat więzienia za udział w demonstracji w Lhasie; spędziła dwadzieścia dwa miesiące w karcerze.

6. Dziangczub Dolma (imię świeckie Palkji), 29 lat, mniszka klasztoru Galo z okręgu Damszung. Zatrzymana 28 lutego 1995, skazana na pięć lat więzienia za udział w demonstracji w Lhasie. W 1998 roku wyrok podniesiony o sześć lat za udział w majowych protestach – łącznie: jedenaście lat. (Obecnie najdłużej przebywająca w Drapczi więźniarka z nowego rukhagu 3.)

7. Dzigme Jangczen (imię świeckie Jangczen), 33 lata, mniszka klasztoru Szugseb z okręgu Lhoka. Zatrzymana 1 października 1990, skazana na siedem lat więzienia za udział w demonstracji. W 1993 roku wyrok podniesiony o pięć lat za nagranie pieśni niepodległościowej – łącznie: dwanaście lat.

8. Lhundrup Łangmo, 65 lat, mieszkanka Lhasy. Zatrzymana 20 sierpnia 1998, skazana na cztery lata więzienia.

9. Migmar, 37 lat, pracownica Departamentu Telekomunikacji z Lhasy. Zatrzymana w styczniu 2001, skazana na sześć lat więzienia za oglądanie kasety wideo z wystąpieniem Dalajlamy.

10. Namdrol Lhamo (imię świeckie Njidrol), 28 lat, mniszka klasztoru Taszi Czoeling z Rinpung w Szigace. Zatrzymana 12 maja 1992, skazana na sześć lat więzienia za udział w demonstracji w Lhasie. W 1993 roku wyrok podniesiony o sześć lat za nagranie pieśni niepodległościowej – łącznie: dwanaście lat.

11. Ngałang Dolma (imię świeckie Dziampa), 24 lata, mniszka klasztoru Gjabra z okręgu Phenpo Lhundrup. Zatrzymana 15 lutego 1995, skazana na siedem lat więzienia za udział w demonstracji w Lhasie.

12. Ngałang Czoekji (imię świeckie Jesze), 28 lat, mniszka klasztoru Samdrup Dolma Lhakhang z okręgu Meldrogongkar. Zatrzymana 14 maja 1992, skazana na pięć lat więzienia za udział w demonstracji w Lhasie. W 1993 roku wyrok podniesiony o osiem lat za nagranie pieśni niepodległościowej – łącznie: trzynaście lat.

13. Ngałang Czoezom (imię świeckie Pasang Lhamo), 30 lat, mniszka klasztoru Czubsang z okręgu Toelung Deczen. Zatrzymana 21 marca 1992, skazana na pięć lat więzienia za udział w demonstracji w Lhasie. W 1993 roku wyrok podniesiony o sześć lat za nagranie pieśni niepodległościowej – łącznie: jedenaście lat.

14. Ngałang Sangdrol (imię świeckie Rigczog), 24 lata, mniszka klasztoru Garu z Lhasy. Zatrzymana 17 czerwca 1992, skazana na trzy lata więzienia za udział w demonstracji w Lhasie. W październiku 1993 roku wyrok podniesiony o sześć lat za nagranie pieśni niepodległościowej; w lipcu 1996 – o osiem lat za udział w proteście na rukhagu; w 1998 roku – o cztery lata za udział w majowych protestach; łącznie: dwadzieścia jeden lat.

15. Ngałang Camdrol (imię świeckie Dekji Łangmo), 28 lat, mniszka klasztoru Samdrup Dolma Lhakhang z okręgu Toelung Deczen. Zatrzymana 14 maja 1992, skazana na pięć lat więzienia za udział w demonstracji w Lhasie. W 1993 roku wyrok podniesiony o pięć lat za nagranie pieśni niepodległościowej – łącznie: dziesięć lat.

16. Nima Czoedon, 30 lat, opiekunka z lhaskiego sierocińca Gjalco. Zatrzymana 30 sierpnia 1999, skazana na trzy lata więzienia.

17. Nima Dolma (vel Ngałang Dolma), 29 lat, mniszka klasztoru Garu z okręgu Phenpo Lhundrup. Zatrzymana 16 czerwca 1999, skazana na trzy lata więzienia za rozlepianie plakatów niepodległościowych.

18. Pema Como (imię świeckie Tasang), 28 lat, mniszka klasztoru Takczen z okręgu Njemo. Zatrzymana 16 listopada 1994, skazana na siedem lat więzienia za rozlepianie plakatów niepodległościowych w rodzinnej wiosce.

19. Phuncok Njidon (imię świeckie Ceten Łangmo), 30 lat, mniszka klasztoru Miczungri z okręgu Phenpo Lhundrup. Zatrzymana 14 października 1989, skazana na dziewięć lat więzienia za udział w demonstracji w Lhasie. W 1993 roku wyrok podniesiony o osiem lat za nagranie pieśni niepodległościowej – łącznie: siedemnaście lat.

20. Rigzin Czoekji (imię świeckie Jagzom), 25 lat, mniszka klasztoru Szugseb z okręgu Lhoka. Zatrzymana 28 sierpnia 1990, skazana na siedem lat więzienia za udział w demonstracji w Lhasie. W 1993 roku wyrok podniesiony o pięć lat za nagranie pieśni niepodległościowej – łącznie: dwanaście lat.

21. Tenzin Thupten (imię świeckie Dała Jangkji), 23 lata, mniszka klasztoru Miczungri z okręgu Meldrogongkar. Zatrzymana 21 sierpnia 1990, skazana na pięć lat więzienia za udział w demonstracji w Lhasie. W 1993 roku wyrok podniesiony o dziewięć lat za nagranie pieśni niepodległościowej – łącznie: czternaście lat.

22. Thupten Dziungne (imię świeckie Czime Dolkar), 25 lat, mniszka klasztoru Gjabra z okręgu Phenpo Lhundrup. Zatrzymana 15 lutego 1995, skazana na siedem lat więzienia za udział w demonstracji w Lhasie.

23. Ceten Dolma, 36 lat, chłopka z okręgu Njemo. Zatrzymana 9 lipca 1996, skazana na siedem lat więzienia za rozlepianie plakatów niepodległościowych.

24. Ceten Dolkar, 28 lat, mniszka klasztoru Nakkar z okręgu Phenpo Lhundrup. Zatrzymana w sierpniu 1995, skazana na sześć lat więzienia za udział w demonstracji w Lhasie.

25. Condru Łangmo (imię świeckie Kalsang Dolma), 36 lat, mniszka klasztoru Takczen z okręgu Njemo. Zatrzymana 25 listopada 1994, skazana na siedem lat więzienia za rozlepianie plakatów niepodległościowych.

26. Jesze Palmo, 21 lat, mniszka klasztoru Reting Samtenling z okręgu Phenpo Lhundrup. Zatrzymana 1 stycznia 1997, skazana na sześć lat więzienia.


Home Aktualności Raporty Teksty Archiwum Linki Pomoc Galeria
 
NOWA STRONA (od 2014 r.)