Tybetańskie Centrum Praw Człowieka i Demokracji

1-01-2003

wersja do druku

Share

Lista znanych więźniów politycznych, styczeń 2003 roku

Imię (imię świeckie lub przydomek); płeć; wiek; miejsce zamieszkania/ zatrudnienia/ klasztor; data aresztowania; więzienie/ areszt; wyrok; pochodzenie

Acag (Dała Dhondup); m; 30; klasztor Gaden; 7 maja 1996; Drapczi; 10 lat; Lhoka Gongkar

Anu; k; 47; wioska Lhubhug; marzec 2001; Drapczi; 4 lata; Lhubhug, Lhasa

Aszer Dhargjal, m; więzienie w Kardze; ur. Lithang, KardzeBhagdro; m; 35; klasztor Drepung; lipiec 2002; Guca (?); Phenpo Lhundrub, Lhasa

Bhuczung; m; 30; 1997; Drapczi; 15 lat; Lhoka

Cełang; m; 25; 1999; Drapczi; 5 lat; Amdo

Cełang; m; 22; 14 czerwca 1999; ur. TPA Coszar, Qinghai

Cełang Palmo (Cepag); k; 65; nauczycielka; 20 sierpnia 1998; Seitru; 3 lata; Lhasa

Cepal; m; 64; klasztor Serła; 1997; Drapczi; 16 lat; Czamdo Paszo

Cering; m; 18; szkoła średnia; 1 lipca 1997; Xiling; Codziang Xiling

Cering Czonden; m; 22; klasztor Thenthok; 2 maja 2000; Dzogang; Czamdo Dzogang

Cering Dordże; m; 17 października 2002; Kardze; Kardze, Sichuan

Cering Gjalcen; m; 41; fabryka Ghangczen; październik 1998; Drapczi; 5 lat; Lhasa Rabsel

Cering Lhagon; m; 40; 19 marca 2000; Drapczi; 15 lat; Sog Jaklaszang

Cering Łangdu; m; 23; klasztor Drepung; lipiec 2002; Guca (?); Czuszul, Lhasa

Ceten Dolkar; k; 28; klasztor Nakkar; 15 sierpnia 1995; Drapczi; 6 lat; Phenpo Lhundrub

Ceten Dolma; k; 36; tkaczka; 9 lipca 1996; Drapczi; 7 lat; Njemo Phusum

Ceten Gjaco; m; lipiec 2001; Drapczi; 8 lat; Amdo

Condru Łangmo (Kelsang Dolma); k; 36; klasztor Takczen; 25 listopada 1994; Drapczi; 7 lat; Njemo Phusum

Cultrim Dhargaj; m; klasztor Rabgya; maj 2001; 5 lat; Maczen w Golog, Qinghai

Cultrim Dzinpa; m; 20; klasztor Thenthok; 2 maja 2000; Dzogang; Czamdo Dzogang

Cultrim Gelek (Cultrim); m; 23; klasztor Rakja; listopad 1997; Maczen; Golog Maczen Gjugo

Czemi Dordże; m; 30; klasztor Serła; 29 marca 1994; Drapczi; 15 lat; Czamdo Paszo

Czodar; m; 24; klasztor Kirti; sierpień 1998; Ngaba; 4 lata; Nagba

Czogdrub Drolma (Namdrol); k; 23; klasztor Gjabra; 15 lutego 1995; Drapczi; 11 lat; Damszung

Czonga (Gjalcen); m; 18; klasztor Kardze; kwiecień 2001; Maołun; 13 lat (?); Kardze

Czophel; m; 30; klasztor Rongpo Gonczen; 7 kwietnia 1997; Xiling; 7 lat; TPA Malho, QinghaiDakpa; m; 23; klasztor Tału Njico; czerwiec 1999; Tału; Kardze Tału

Dakpa Gjalcen (Namgjal Cering); m; 24; klasztor Rong Gonczen; 7 kwietnia 1999; Xiling; 3 lata; Manlho Rebkong

Dakpa Kalko; m; 60; 23 maja 1998; areszt śledczy Barkham; 3 lata; Ngaba

Dała Dordże; m; 31; 1996; Drapczi; 18 lat; Nagczu

Dała Gjalcen (Damam); m; 1999; Xinduqio; 6 lat; Gholok, Kardze Dała Gjamco; m; 29; Dzałar; 30 października 1999; Xinduqio; 4 lata Kardze Dzałar

Dała Cering; m; 16; grudzień 1997; Drapczi; 4 lata; Nagczu

Damdul; m; klasztor Campung; 18 lipca 2001; Czamdo; 3 lata; Tengczen

Dordże Sonam; m; 30; 1999; Drapczi; 7 lat; Amdo, Qinghai

Dradul; m; 29; były żołnierz AL-W; 12 marca 1989; Drapczi; 16 lat; Lhasa

Dzamdrol; k; 26; klasztor Gjabra; 15 lutego 1995; Drapczi; 7 lat; Phenpo Gjara

Dziampa Dhedrol; k; 23; klasztor Miczungri; maj 1999; Trisam; 2 lata; Meldro Thumpogang

Dziampa Sangpo; m; 17 października 2002; Kardze; Kardze, Sichuan

Dziampa Taszi; m; 29; klasztor Serła; 29 marca 1994; Poło Tramo; 12 lat; Czamdo Dziodziugjabdo

Dziampel; m; 17 października 2002; Kardze; Kardze, Sichuan

Dziampel Dziangczub (Jugjal); m; 30; klasztor Drepung; 17 marca 1989; Drapczi; 18 lat; Tolung Dingga

Dziampel Gjaco; m; 25; klasztor Sera; styczeń 2001; Guca; Szigace

Dziangczub Dolma (Palkji); k; 23; klasztor Galo; 28 lutego 1995; Drapczi; 11 lat; Damszung Jangpaczen

Dzigme; m; 33; klasztor Cenji; marzec 2001; ur. Garsam, Ngaba

Dzigme Gjaco; m; 34; klasztor Amdo Labrang; 30 marca 1996; Drapczi; 15 lat; Kanlho Sangczu

Dzinpa; m; 30; klasztor Cenji; marzec 2001; ur. Toma, Ngaba

Gendun Czokji Nima; m; 6; 17 maja 1995; Pekin (?);Nagczu, Lhari

Gendun; m; urzędnik; 21 grudnia 2002; Szigace; Ngamring, Szigace

Gesze Sonam Phuncog; m; 46; klasztor Dhargje; 25 października 1999; Cangtung; 5 lat; Kardze Ronbaczen

Gjalcen Dziangczub; m; 21; klasztor Taglung Drak; 1 października 1999; Guca; Nakar Ce

Gjalpo; m; 32; Kardze Gepheling; 16 czerwca 1999; Kardze; Kardze

Gjurmej; m; 28; klasztor Sog Cedhen; 17 marca 2000; Drapczi; 10 lat; Sog, Sogrongmi

Gonpo; m; 18; Tału; 1994; klasztor Szeduk Kjang; 12 lat; Kardze

Gonpo; m; 27; klasztor Drepung; lipiec 2002; Guca (?);Phenpo Lhundrub, Lhasa

Gonpo; m; 43; lipiec 1996; Maołun; 5 lat; Amdo Ngaba

Gonpo Ludrup; m; 24; klasztor Kardze; 19 czerwca 1999; Kardze; 4 lata; Kardze

Jang Bhu Gjal; m; 32; styczeń 1999; Rebkong; TPA Malho, Qinghai

Jepu; m; 24; klasztor Kardze; kwiecień 2001; Kardze Dhamdo

Jesze Dzinpa (Pema Samdup); m; 20; klasztor Sungrabling; 28 czerwca 1993; Drapczi; 11 lat; Lhoka Gongkar

Jesze Ngałang (Migmar); m; 23; klasztor Sungrabling; 22 marca 1989; Drapczi; 14 lat; Lhoka Gongkar

Jesze Nima ; m; 25; klasztor Thenthok; 2 maja 2000; Dzogang; Czamdo Dzogang

Jesze Palmo; k; 21; klasztor Rating Samtenling; 1 stycznia 1997; Drapczi; 6 lat; Phenpo Lhundrub

Jesze Rabgjal (Bhagdro); m; 28; klasztor Gaden; 7 maja 1996; Drapczi; 15 lat; Meldro Gjama Trikhang

Jesze Tenzin; m; 32; klasztor Sog Cedhen; 17 marca 2000; Drapczi; 15 lat; Sog, Sogrongmi

Jidhi; m; 24; klasztor Lo; czerwiec 97; Dziekundo; Dziekundo

Jonten Gjalpo (Tenzin Norbu); m; 28; klasztor Gaden; 10 maja 1996; Drapczi; 12 lat; Maldrogongkar

Kabuki Rinpocze; m; 33; klasztor Nubsur; 10 czerwca 1996; Maołun; 6 lat; Kardze, Serthar Lorog

Kajo Doga; m; 17 października 2002; Kardze; Kardze, Sichuan

Kalsang Cering (Gjakdro); m; 20; klasztor Pangsa; 15 sierpnia 1997; Drapczi; 6 lat; Maldrogongkar

Kalsang Łangdu (Kadrok); m; 18; klasztor Pangsa; 15 sierpnia 1997; Drapczi; 6 lat; Maldrogongkar

Kalsang Norbu; m; 27; klasztor Pangsa; 12 września 1997; Drapczi; 6 lat; Maldrogongkar

Kalsang Phuncog; m; 30; Szurcekha; 30 października 1999; Xinduqio; 5 lat; Kardze Szurcekha

Karma Phuncog (Karpan); m; październik 1999; Xinduqio; 5 lat; Szice, Kardze

Kelsang; m; 40; klasztor Cenji; marzec 2001; ur. Cenji, Ngaba

Khando Czozom (Ani Khalu); k; 40; klasztor Njagil; 15 października 1999; Kardze; 6 lat; Kardze Dhulin-go

Khedrup; m; 45; klasztor Cenji; marzec 2001; ur. Caru, Ngaba

Khedrup; m; 20; klasztor Gongkar Czode; 1996; Cethang; 6 lat

Khedrup; m; 28; były żołnierz AL-W; marzec 2001; Nagczu; Nagczu Sog

Kjidup; m; 21; szkoła średnia Tungszu; kwiecień 2001; Nagczu; Rokta, Sog

Kunczok Cering; m; 32; klasztor Pangsa; 1 czerwca 1993; Drapczi; 8 lat; Maldrogongkar

Kunczok Dhargaj; m; 32; klasztor Rabgja; maj 2001; 6 lat; Maczen w Golok, Qinghai

Kunczok Dhondup; m; 24; klasztor Gaden; 10 maja 1996; Drapczi; 11 lat; Maldrogongkar Drangda

Kunczok Sonam; m; 36; klasztor Drepung; lipiec 2002; Guca (?); Maldrogongkar, Lhasa

Legshe Phuncog (Sonam Dhondrup); m; 23; klasztor; Nalanda; 5 marca 1995; Drapczi; 12 lat; Phenpo Lhundrub

Lhasang; m; 23; klasztor Gonsar; 22 października 1994; Drapczi; 9 lat; Phenpo Lhundrub

Lhundrub Dordże; m; 23; 30 czerwca 1992; Drapczi; 15 lat; Maldrogongkar Daszar

Lhundrub Łangmo; k; 66; Lhasa; 20 sierpnia 1998; Drapczi; 4 lata; Phenpo Lhundrub

Lhundrub Togden; m; 25; klasztor Palkhor Czode; 15 sierpnia 1990; Drapczi; 14 lat; Szigace, Gjance

Lobsang Cering (Buszoł); m; klasztor Drongsar; 11 sierpnia 1995; Czamdo; 14 lat; Czamdo Paszo

Lobsang Cultrim (Czosang); m; 20; klasztor Drongsar; 11 sierpnia 1995; Drapczi; 12 lat; Czamdo Paszo

Lobsang Czophel (Megru Czophel); m; 24; klasztor Kirti; sierpień 1998; Maołun; 3 lata; Ngaba

Lobsang Dhondup; m; 28; 7 kwietnia 2002; Kardze; śmierć (stracony w styczniu 2003); Njagczu, Kardze

Lobsang Dhondup; m; 17; klasztor Thenthok; sierpień 2000; Sithang; 3 lata; Czamdo Dzogang

Lobsang Dordże; m; 19; klasztor Drongsar; 1 lipca 1997; Czamdo; 14 lat; Czamdo Paszo

Lobsang Dziamjang; m; 40; sierpień 1998; Ngaba; 3 lata; Ngaba, Sichuan

Lobsang Dzinpa (Pema Cering); m; 23; klasztor Serła; 29 marca 1994; Drapczi; 15 lat; Czamdo Dziodziugjabdo

Lobsang Gelek (Penpa); m; 21; klasztor Kangmar; 15 kwietnia 1995; Drapczi; 9 lat; Lhasa Damszung

Lobsang Khecun (Lobsang Dała); m; 27; klasztor Gaden; 7 maja 1996; Drapczi; 12 lat; Phenpo Lhundrub

Lobsang Kunczok (Czodar); m; 23; klasztor Kirti; wrzesień 1998; 5 lat; Ngaba

Lobsang Łangczen; m; 30; Czamdo Dziampaling; 31 maja 1999; Czamdo; 3 lata; Czamdo Czagkha Ngetri

Lobsang Palden; m; 27; klasztor Serła; 29 marca 1994; Poło Tramo; 12 lat; Czamdo Paszo

Lobsang Szerab; m; 19; klasztor Drongsar; 11 sierpnia 1995; Drapczi; 12 lat; Czamdo Paszo

Lobsang Tendar (Lobsang Cegjal); m; 31; klasztor Serła; 29 marca 1994; Drapczi; 15 lat; Czamdo Paszo

Lobsang Tenpa (Dziampa Lodro vel Polo); m; 23; klasztor Gaden; 7 maja 1996; Drapczi; 15 lat; Drigung Meldro

Lobsang Tenzin; m; 22; Uniwersytet Tybetański; 19 marca 1988; Poło Tramo; 18 lat; Lhasa

Lobsang Tenzin (Tenzin); m; 34; szkoła średnia Lang; wrzesień 1998; Maołun; 5 lat; Ngaba

Lobsang Tenzin; m; 36; 20 października 1990; Maołun; 14 lat; Kardze, Serszatang

Lodro Gjaco; m; 33; teatr Sog; 17 stycznia 1993; Drapczi; 21 lat; Sog, Sogrongmi

Lokud; m; 23; klasztor Drepung; 1997; Drapczi; 9 lat; Drepung

Lonam; m; 28; szkoła Neczung; czerwiec 2001; Drapczi (?); 4 lata; Lhasa

Łado Samten; m; 71; Nagczu; maj 1998

Łoce; m; 55; wrzesień 1998; Barkham; 5 lat; Ngaba

Mathok Damczo; m; klasztor Rabgja; maj 2001; 5 lat; Maczen w Golok, Qinghai

Migmar; k; 35; urzędniczka; styczeń 2001; Drapczi; 6 lat; Lhasa Ceguthang

Monlam; m; 44; klasztor Dica; 12 stycznia 1997; Hualong; Malho Czenca

Namgjal; m; 31; klasztor Kardze; lipiec 2001; Maołun; Kardze

Namgjal; m; 17 października 2002; Kardze; Kardze, Sichuan

Ngałang Cultrim (Dzigme Gjalpo); m; 24; klasztor Drepung (Indie); lipiec 1999; Drapczi; 3 lata; Czamdo Dzokhang

Ngałang Dordże; m; 22; klasztor Gonsar; październik 1994; Drapczi; 7.5 roku; Phenpo

Ngałang Dziungne; m; 27; Uniwersytet Tybetański; 13 stycznia 1994; Poło Tramo; 9 lat; Lhasa Damszung

Ngałang Gejser (Ngałang Gjalse); m; 21; klasztor Sog Cendhen; 18 sierpnia 1997; zaginiony; Sog Jangaszang

Ngałang Gjalcen (Ngodrup Gjalcen); m; 29; klasztor Drepung; 16 kwietnia 1989; Drapczi; 17 lat; Tolung Songrapa

Ngałang Kalsang (Norbu Phuncog); m; 24; klasztor Dziang Taglung; 22 lutego 1995; Drapczi; 8 lat; Tolung Deczen

Ngałang Łobar (Łangdu); m; 27; klasztor Deczen Sanga Khar; 2 grudnia 1994; Drapczi; 8 lat; Lhasa Takce

Ngałang Łoser (Dziamjang); m; 23; klasztor Drepung; 16 kwietnia 1989; Drapczi; 17 lat; Lhoka Gongkar

Ngałang Ngongkjen (Kalsang Phuncog); m; 20; klasztor Taszi Gang; 27 marca 1994; Drapczi; 10 lat; Czuszur

Ngałang Phulczung (Anu); m; 34; klasztor Drepung; 16 kwietnia 1989; Drapczi; 19 lat; Tolung Deczen

Ngałang Sungrab (Dała Cering); m; 25; klasztor Drepung; 27 września 1991; Drapczi; 13.5 roku; Phenpo Lhundrub

Ngałang Tensang (Penpa); m; 21; klasztor Drepung; 14 września 1991; Drapczi; 15 lat; Tolung Sangmo Kjabo

Ngałang Tenzin; m; 21; klasztor Taglung; 1 października 1999; Guca; Tolung Come

Ngodrub; m; 40; klasztor Gomar; 7 kwietnia 1997; Rebgong; Malho

Ngodup; m; 28; październik 1999; Drapczi; 5 lat; Lhasa Takce

Nima (Lama Nima); m; 37; klasztor Curphu; czerwiec 2002; Tolung Deczen, Lhasa

Nima Camczo; m; klasztor Nenjing; październik 1996; Drapczi; 5 lat; Szigace, Gjance

Nima Cering; m; 22; klasztor Drepung; lipiec 2002; Guca (?); Lhasa Dhampa

Nima Czodon; k; 30; nauczycielka; 30 sierpnia 1999; Drapczi; 3 lata; Lhasa

Nima Dakpa; m; 27; klasztor Tału Njico; 10 maja 2000; Tału; 9 lat; Kardze

Nima Dolma (Ngałang Dolma); k; 24; klasztor Garu; 19 czerwca 1999; Drapczi; 3 lata; Phenpo Lhundrub

Palden Sangpo; m; 23; sierpień 1999; Njari; TPA Colho, Qinghai

Pasang; m; 40; 1999; Drapczi; 5 lat; Lhasa

Pasang; m; 21; 8 marca 1989; Drapczi; 15 lat; Lhasa

Pasang Cegje (Pasang Cering); m; 38; klasztor Gaden; 7 maja 1996; Drapczi; 12 lat; Meldro Gjalding

Pasang Conji; m; 23; 1997; Drapczi; 17 lat; Tolung Deczen

Pasang Norbu (Pasang Dordże); m; 32; klasztor Kardze Gepheling; 20 marca 1996; Kardze; 6 lat; Kardze Jogzog

Pasang Tenzin; m; 35; Szigace; styczeń 1999; Drapczi; 5 lat; Szigace

Pema Como (Tasang); k; 28; klasztor Takczen; 16 listopada 1994; Drapczi; 7 lat; Njemo Phusum

Pema Kunsang; m; 22; klasztor Kardze; 31 października 1999; Xinduqio; 4 lata; Kardze Szusar

Penpa; m; klasztor Curphu; marzec 2002

Penpa Cering; m; 30; klasztor Nammo; 31 maja 1999; Lhundrub; 4 lata; Co Ce Lhundrub

Phuncog Dhondup (Cering Bakdro); m; 28; klasztor Gaden; 7 maja 1996; Drapczi; 10 lat; Lhasa Druszi

Phuncog Łangdu; m; 29; klasztor Gaden; 7 lutego 1997; Drapczi; 14 lat; Takce Druszi

Phuncog Njidon (Ceten Łangmo); k; 23; klasztor Miczungri; 14 października 1989; Drapczi; 17 lat; Phenpo Lhundrub

Phuncog Rigczog (Migmar); m; 32; klasztor Taszi Gang; 31 maja 1994; Drapczi; 10 lat; Czuszul Njethang

Riglo; m; 22; Tału Njico; czerwiec 1999; Tału; Kardze Tału

Rinzin Czophel; m; 24; klasztor; Serła; 1 lipca 1997; Drapczi; 6 lat; Czamdo Paszo Dzepa

Rinzin Dhondup; m; 24; klasztor Serła; 1 lipca 1997; Drapczi; 8 lat; Czamdo Paszo Lingkha

Rinzin Łangjal (Rinłang); m; 48; pracownik cementowni w Lhasie; 1 sierpnia 1995; Poło Tramo; 20 lat; Lhasa

Rinzin Phuncog; m; klasztor Gojar; luty 2001; Bajang; Bajang

Sej Khedrup; m; 27; klasztor Sog Cendhen; 19 marca 2000; Drapczi; dożywocie; Sog Jognaszang

Sonam; m; 65; 20 sierpnia 1998; Seitru; Lhasa

Sonam (Ngodup); m; 25; klasztor Kardze; kwiecień 2001; Maołun; 7 lat; Kardze

Sonam Cering (Kongtruk); m; 24; klasztor Gaden; 10 maja 1996; Drapczi; 6 lat; Kongpo Njingtri

Sonam Cering; m; 39; klasztor Karcel; 5 /czerwca 1994; Drapczi; 8 lat; Maldrogongkar

Sonam Czodak (Namdol); m; 21; klasztor Taglung Drak; 10 marca 1999; Drapczi; 4 lata; Phenpo Lhundrub

Sonam Czophel (Nagril); m; 26; klasztor Kangmar; 10 kwietnia 1995; Drapczi; 7 lat; Damszung

Sonam Dordże; m; 23; 30 czerwca 1992; Drapczi; 13 lat; Meldro Daszar

Sonam Gjaco; m; 34; klasztor Rabgja; maj 2001; 5 lat; Maczen w Golok, Qinghai

Sonam Jesze; m; 32; urzędnik państwowy; 31 października 1999; Xinduqio; 6 lat; Kardze Ronbazon

Sonam Łangczuk; m; 47; klasztor Reting; 1999; Drapczi; 7 lat; Phenpo, Lhasa

Szerab Cultrim; m; 25; klasztor Serła; 1 lipca 1997; Drapczi; 6 lat; Czamdo Paszo Cagpa

Tadin Cering; więzienie Kardze; ur. Lithang, Kardze

Tasang Norbu; m; 21; klasztor Gaden; 7 maja 1996; Drapczi; 10 lat; Meldro Drigung

Taszi Co; k; 30; nauczycielka; kwiecień 1998; Sangczu; Kanlho

Taszi Nima; m; 23; wrzesień 1999; Kardze; Kardze

Taszi Norbu; stolarz; 10 grudnia 2002; Szigace; Ngamring, Szigace

Taszi Phuncog; m; 25; klasztor Serła; 1 lipca 1997; Drapczi; 5 lat; Czamdo Paszo Pupa

Taszi Phuncog; m; 29; Deczen; lipiec 2000; Takce; Lhasa Deczen

Tendar; m; 30; klasztor Sera; marzec 2001; ur. To Ngjunpo

Tenpa; m; 25; klasztor; Thenthok; 2 maja 2000; Dzogang; 5 lat; Czamdo

Tenpa Łangdrak (Sonam); m; 47; klasztor Gaden; 7 marca 1988; PołoTramo; 14 lat; Lhoka Nedong

Tenzin; m; 24; klasztor Kirti; styczeń 1999; Mong Ngal; 5 lat; Ngaba

Tenzin; m; 27; klasztor Dhargye Czoling; lipiec 1995; Drapczi; 8 lat; Lhoka Dranang

Tenzin Czołang; m; 63; Sog Cedhen; 19 marca 2000; Drapczi; 7 lat; Sog Rałakszong

Tenzin Dhakpa; m; 26; Jarce; 31 listopada 1999; Kardze; 4 lata; Kardze Yarce

Tenzin Dordże; m; 23; klasztor Szabten; 1997; Drapczi; 13 lat; Nagczu

Tenzin Dzigme (Kapasang); m; 23; klasztor Dziang Taglung; 15 lutego 1995; Drapczi; 8 lat; Phenpo Lhundrub

Tenzin Gelek (Penpa); m; 23; klasztor Gaden; 9 maja 1996; Drapczi; 12 lat; Takce Lamo Czała

Tenzin Jesze; m; 21; klasztor Rating Samtenling; 1 stycznia 1997; Drapczi; 6 lat; Lhasa Lhundrub

Tenzin Khedup; m; klasztor Campung; 18 lipca 2001; Czamdo; dożywocie; Tengczen

Tenzin Namdrak (Pasang); m; 23; klasztor Phakmo; 18 sierpień 1993; Drapczi; 9 lat; Takce Thangkar

Thinlej; m; 27; klasztor Czogar; 27 grudnia 1996; Xining; 5 lat; ManlhoJulgan

Thinlej Cultrim (Thinlej); m; 27; klasztor Reting; 22 listopada 1996; Drapczi; 6 lat; Phenpo

Thinlej Cundu (Gjaco); m; 25; klasztor Reting; 27 grudnia 1996; Drapczi; 8 lat; Phenpo

Thupten; m; 31; klasztor Curphu; styczeń 2002; ur. Tolung Deczen

Thupten Cering; m; 42; styczeń 1999; Drapczi; 5 lat; Lhasa Daknaszang

Thupten Czonczo; m; 66; Rego; 26 października 1999; Kardze; 6 lat; Kardze Rego

Thupten Dzigme (Czime Dolkar); k; 25; klasztor Gjabra; 15 lutego 1995; Drapczi; 7 lat; Phenpo Dziangkha

Thupten Jesze; m; 42; 6 lipca 1992; Drapczi; 15 lat; Meldro Daszar

Thupten Thabkai; m; klasztor Campung; 18 lipca 2001; Czamdo; dożywocie; Tengczen

Topgjal Tjugi; m; maj 2001; Guca (?); Amdo

Trakru Jesze; m; 45; pracownik elektrowni; marzec 2000; Drapczi; 7 lat; Sog Jognaszang

Trulku Ka-Buki; m; 30; klasztor Nubzur; 10 lutego 1996; 7 lat; Kardze

Tulku Tenzin Delek (Ah-nga Taszi); m; 54; klasztor Lithang; 7 kwietnia 2002; Kardze; kara śmierci; Lithang, Kardze

Ugjen Dolma; k; 28; klasztor Szugseb; kwiecień 2000; Njari; Lhoka Gongkar

Ugjen Taszi; m; 53; 28 sierpnia 1995; Drapczi; 9 lat; Czamdo Paszo


Home Aktualności Raporty Teksty Archiwum Linki Pomoc Galeria
 
NOWA STRONA (od 2014 r.)