Pie¶ń z więzienia
strona główna

Teksty. Z perspektywy Tybetańczyków

 

Pie¶ń z więzienia

***

 

Trzy siedziby, Sera, Drepung i Ganden,

Spowiły wyziewy jadowitego gada,

W oceanie przeciwno¶ci

Odebrano nam prawo pilnego studiowania ¶więtych pism.

 

Potrójny Klejnocie, prowadĽ nas i ochraniaj!

Potrójny Klejnocie, przyb±dĽ jak najprędzej!

 

Biada nam i ciemno¶ć -

Z więziennego okna

Trudno dostrzec

Mandalę Słońca miliarda ¶wiatów.

 

Słońce, przyb±dĽ jak najszybciej!

Słońce, nie możemy już czekać!

 

Karmiczne dziedzictwo poprzednich żywotów

Rzuciło tę młodo¶ć na pastwę przeciwieństw.

W trzech siedzibach wiedzy U-Cangu

Nie masz dzi¶ wolno¶ci.

 

O Panie Karmy!

Darz nam dzi¶!

 

Wszyscy wiedz±, o czym ¶piewam.

Czekamy na wolno¶ć!

 

 

 

 

 

Pie¶ń z więzienia" - ¶piewana na melodię popularnej piosenki ludowej z Amdo - napisał w maju 2008 roku mnich lhaskiego klasztoru Drepung wywieziony, jak setki innych duchownych, do więzienia w Golmudzie, w prowincji Qinghai. „Potrójny klejnot" i „Słońce" - to czytelne dla każdego Tybetańczyka przeno¶nie odnosz±ce się do Dalajlamy.