Protest uczennic przeciwko paszportowej dyskryminacji w Silingu
strona główna

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

4-10-2013

 

Protest uczennic przeciwko paszportowej dyskryminacji w Silingu

 

Władze chińskie odmówiły wydania paszportów tybetańskim uczennicom, wytypowanym do podjęcia nauki w Stanach Zjednoczonych i Japonii.

 

Większość dziewcząt pochodzi z ubogich, koczowniczych rodzin. W lipcu zdawały pisemne i ustne egzaminy, po których dwie kilkudziesięcioosobowe grupy zakwalifikowały się do amerykańskiej i japońskiej uczelni.

 

protestuczennicprzeciwkopaszportowejdyskryminacjisiling2wrzesnia2013_400
 

„Kilka dziewcząt wyjechało do Japonii, ale reszcie odmówiono paszportów - informuje lokalne źródło Radia Wolna Azja (RFA). - Drugiego września część z nich protestowała przeciwko dyskryminacji przed siedzibą władz w Silingu" (chiń. Xining), stolicy prowincji Qinghai. Domagały się równego traktowania, wskazując, że dzieci urzędników państwowych nie mają problemów z wyjechaniem za granicę.

 

Inne źródła potwierdzają te doniesienia, wyrażając nadzieję, że dziewczęta będą mogły jeszcze podjąć naukę, „o ile władze nie upolitycznią całej sprawy".