Modlitwa o szczęście Tybetu
strona główna

Teksty. Z perspektywy Tybetańczyków

 

Modlitwa o szczęście Tybetu

Dziamgon Lodro Thaje

 

Niezawodne źródła Schronienia, Trzy Klejnoty i Trzy Korzenie,

Zwłaszcza Ty, Awalokiteśwaro, opiekunie Krainy Śniegu,

Szlachetna Pani Taro, Guru Padmakaro -

Modlę się do Was. Zważcie na swe śluby i przyrzeczenia:

Udzielcie błogosławieństw, które ziszczą słowa mej modlitwy.

 

Nieprawe myśli i czyny w czasach wyrodnienia

Oraz młyn zewnętrznych i wewnętrznych żywiołów

Przyniosły nowe choroby ludzi i zwierząt.

Spadają na nas ciosy planet, nagów, gjalpów, podłych bhutów,

Złych uroków, mrozów, gradu, nieurodzaju, wojen, waśni,

Niepewnych deszczów, śnieżyc, szkodników, szczurów,

Wstrząsów ziemi, ognia, zdradzieckich pułapek czterech żywiołów,

I wreszcie najazdu, który zagraża Dharmie.

 

Niechaj wszystko, co grozi Krainie Śniegu,

Dało się rychło uśmierzyć i sczezło.

Oby wszystkie istoty, ludzkie i inne,

Spontanicznie obudziły drogocenną bodhicittę,

Wyzwoliły się z kajdan wrażych myśli i czynów,

I darzyły się wzajem miłością.

Niech cały Tybet oddycha radością, szczęściem i dostatkiem.

Niechaj Dharma Buddy krzewi się, rozkwita i trwa na wieki.

 

Mocą prawdy Trzech Klejnotów, Buddów i Bodhisattwów,

Mocą wszelkich korzeni prawości w samsarze i nirwanie,

Oraz mocą naszej czystej łaski -

Niechaj ziści się wymodlone i upragnione.

 

 

 

 

 

 

 

Pan Guru Dziamjang Khjentse Łangpo rzekł do mnie: „Wielka niepewność naszych czasów każe mi codziennie po sześciokroć modlić się o pomyślność dla Tybetu. Powinieneś czynić to i ty". Na ów rozkaz napisałem te słowa ku przypomnieniu.

 

Ta modlitwa wyszła spod pióra Dziamgona Lodro Thaje rankiem pomyślnej koniunkcji fazy rosnącego księżyca w miesiącu Gjal w Tsadra Rinczen Draku. Jathasiddhirastu.

 

 

 

 

 

 

 

Dziamgon Kongtrul Lodro Thaje (1813-1899) - wielki mistrz buddyjski, uczony, terton („odkrywca ukrytych skarbów"), jeden z najważniejszych propagatorów „niesekciarskiego" ruchu rime.